Picture for WeiWei Li

WeiWei Li

XIMAGENET-12: An Explainable AI Benchmark Dataset for Model Robustness Evaluation

Oct 12, 2023
Figure 1 for XIMAGENET-12: An Explainable AI Benchmark Dataset for Model Robustness Evaluation
Figure 2 for XIMAGENET-12: An Explainable AI Benchmark Dataset for Model Robustness Evaluation
Figure 3 for XIMAGENET-12: An Explainable AI Benchmark Dataset for Model Robustness Evaluation
Figure 4 for XIMAGENET-12: An Explainable AI Benchmark Dataset for Model Robustness Evaluation
Viaarxiv icon