Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

"One-Shot" Reduction of Additive Artifacts in Medical ImagesYu-Jen Chen , Yen-Jung Chang , Shao-Cheng Wen , Yiyu Shi , Xiaowei Xu , Tsung-Yi Ho , Meiping Huang , Haiyun Yuan , Jian Zhuang


   Access Paper or Ask Questions

Hardware-aware Real-time Myocardial Segmentation Quality Control in Contrast EchocardiographyDewen Zeng , Yukun Ding , Haiyun Yuan , Meiping Huang , Xiaowei Xu , Jian Zhuang , Jingtong Hu , Yiyu Shi

* 4 pages, DAC'21 invited paper 

   Access Paper or Ask Questions

ImageTBAD: A 3D Computed Tomography Angiography Image Dataset for Automatic Segmentation of Type-B Aortic DissectionZeyang Yao , Jiawei Zhang , Hailong Qiu , Tianchen Wang , Yiyu Shi , Jian Zhuang , Yuhao Dong , Meiping Huang , Xiaowei Xu


   Access Paper or Ask Questions

Segmentation with Multiple Acceptable Annotations: A Case Study of Myocardial Segmentation in Contrast EchocardiographyDewen Zeng , Mingqi Li , Yukun Ding , Xiaowei Xu , Qiu Xie , Ruixue Xu , Hongwen Fei , Meiping Huang , Jian Zhuang , Yiyu Shi

* 12 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Positional Contrastive Learning for Volumetric Medical Image SegmentationDewen Zeng , Yawen Wu , Xinrong Hu , Xiaowei Xu , Haiyun Yuan , Meiping Huang , Jian Zhuang , Jingtong Hu , Yiyu Shi

* 8 pages, conference 

   Access Paper or Ask Questions

EchoCP: An Echocardiography Dataset in Contrast Transthoracic Echocardiography for Patent Foramen Ovale DiagnosisTianchen Wang , Zhihe Li , Meiping Huang , Jian Zhuang , Shanshan Bi , Jiawei Zhang , Yiyu Shi , Hongwen Fei , Xiaowei Xu

* Accepted by MICCAI2021 

   Access Paper or Ask Questions

Quantization of Deep Neural Networks for Accurate EdgeComputingWentao Chen , Hailong Qiu , Jian Zhuang , Chutong Zhang , Yu Hu , Qing Lu , Tianchen Wang , Yiyu Shi† , Meiping Huang , Xiaowe Xu

* 11 pages, 3 figures, 10 tables, accepted by the ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems (JETC) 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-Cycle-Consistent Adversarial Networks for Edge Denoising of Computed Tomography ImagesXiaowe Xu , Jiawei Zhang , Jinglan Liu , Yukun Ding , Tianchen Wang , Hailong Qiu , Haiyun Yuan , Jian Zhuang , Wen Xie , Yuhao Dong , Qianjun Jia , Meiping Huang , Yiyu Shi

* 16 pages, 7 figures, 4 tables, accepted by the ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems (JETC). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2002.12130 

   Access Paper or Ask Questions

ImageCHD: A 3D Computed Tomography Image Dataset for Classification of Congenital Heart DiseaseXiaowei Xu , Tianchen Wang , Jian Zhuang , Haiyun Yuan , Meiping Huang , Jianzheng Cen , Qianjun Jia , Yuhao Dong , Yiyu Shi

* 11 pages, 6 figures, 2 tables, published at MICCAI 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Myocardial Segmentation of Cardiac MRI Sequences with Temporal Consistency for Coronary Artery Disease DiagnosisYutian Chen , Xiaowei Xu , Dewen Zeng , Yiyu Shi , Haiyun Yuan , Jian Zhuang , Yuhao Dong , Qianjun Jia , Meiping Huang

* 9 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>