Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Language Agnostic Data-Driven Inverse Text Normalization


Jan 24, 2023
Szu-Jui Chen, Debjyoti Paul, Yutong Pang, Peng Su, Xuedong Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving BERT Model Using Contrastive Learning for Biomedical Relation Extraction


Apr 28, 2021
Peng Su, Yifan Peng, K. Vijay-Shanker

Add code

* Accepted by BioNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Gradient Regularized Contrastive Learning for Continual Domain Adaptation


Mar 23, 2021
Shixiang Tang, Peng Su, Dapeng Chen, Wanli Ouyang

Add code

* Accepted by AAAI2021 (poster). arXiv admin note: text overlap with arXiv:2007.12942 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Investigation of BERT Model on Biomedical Relation Extraction Based on Revised Fine-tuning Mechanism


Nov 01, 2020
Peng Su, K. Vijay-Shanker

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Contrastive Visual-Linguistic Pretraining


Jul 26, 2020
Lei Shi, Kai Shuang, Shijie Geng, Peng Su, Zhengkai Jiang, Peng Gao, Zuohui Fu, Gerard de Melo, Sen Su

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adversarial Learning for Supervised and Semi-supervised Relation Extraction in Biomedical Literature


May 08, 2020
Peng Su, K. Vijay-Shanker

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adapting Object Detectors with Conditional Domain Normalization


Mar 16, 2020
Peng Su, Kun Wang, Xingyu Zeng, Shixiang Tang, Dapeng Chen, Di Qiu, Xiaogang Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Long-term Blood Pressure Prediction with Deep Recurrent Neural Networks


Jan 14, 2018
Peng Su, Xiao-Rong Ding, Yuan-Ting Zhang, Jing Liu, Fen Miao, Ni Zhao

Add code

* To appear in IEEE BHI 2018 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email