Alert button
Picture for Ming-Chang Chiu

Ming-Chang Chiu

Alert button

DDI-CoCo: A Dataset For Understanding The Effect Of Color Contrast In Machine-Assisted Skin Disease Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 24, 2024
Ming-Chang Chiu, Yingfei Wang, Yen-Ju Kuo, Pin-Yu Chen

Viaarxiv icon

VideoPoet: A Large Language Model for Zero-Shot Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Dan Kondratyuk, Lijun Yu, Xiuye Gu, José Lezama, Jonathan Huang, Rachel Hornung, Hartwig Adam, Hassan Akbari, Yair Alon, Vighnesh Birodkar, Yong Cheng, Ming-Chang Chiu, Josh Dillon, Irfan Essa, Agrim Gupta, Meera Hahn, Anja Hauth, David Hendon, Alonso Martinez, David Minnen, David Ross, Grant Schindler, Mikhail Sirotenko, Kihyuk Sohn, Krishna Somandepalli, Huisheng Wang, Jimmy Yan, Ming-Hsuan Yang, Xuan Yang, Bryan Seybold, Lu Jiang

Viaarxiv icon

On Human Visual Contrast Sensitivity and Machine Vision Robustness: A Comparative Study

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2022
Ming-Chang Chiu, Yingfei Wang, Derrick Eui Gyu Kim, Pin-Yu Chen, Xuezhe Ma

Figure 1 for On Human Visual Contrast Sensitivity and Machine Vision Robustness: A Comparative Study
Figure 2 for On Human Visual Contrast Sensitivity and Machine Vision Robustness: A Comparative Study
Figure 3 for On Human Visual Contrast Sensitivity and Machine Vision Robustness: A Comparative Study
Figure 4 for On Human Visual Contrast Sensitivity and Machine Vision Robustness: A Comparative Study
Viaarxiv icon

Better May Not Be Fairer: Can Data Augmentation Mitigate Subgroup Degradation?

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2022
Ming-Chang Chiu, Pin-Yu Chen, Xuezhe Ma

Figure 1 for Better May Not Be Fairer: Can Data Augmentation Mitigate Subgroup Degradation?
Figure 2 for Better May Not Be Fairer: Can Data Augmentation Mitigate Subgroup Degradation?
Figure 3 for Better May Not Be Fairer: Can Data Augmentation Mitigate Subgroup Degradation?
Figure 4 for Better May Not Be Fairer: Can Data Augmentation Mitigate Subgroup Degradation?
Viaarxiv icon

Learning Representations Robust to Group Shifts and Adversarial Examples

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2022
Ming-Chang Chiu, Xuezhe Ma

Figure 1 for Learning Representations Robust to Group Shifts and Adversarial Examples
Figure 2 for Learning Representations Robust to Group Shifts and Adversarial Examples
Figure 3 for Learning Representations Robust to Group Shifts and Adversarial Examples
Figure 4 for Learning Representations Robust to Group Shifts and Adversarial Examples
Viaarxiv icon

Screenplay Quality Assessment: Can We Predict Who Gets Nominated?

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2020
Ming-Chang Chiu, Tiantian Feng, Xiang Ren, Shrikanth Narayanan

Figure 1 for Screenplay Quality Assessment: Can We Predict Who Gets Nominated?
Figure 2 for Screenplay Quality Assessment: Can We Predict Who Gets Nominated?
Figure 3 for Screenplay Quality Assessment: Can We Predict Who Gets Nominated?
Figure 4 for Screenplay Quality Assessment: Can We Predict Who Gets Nominated?
Viaarxiv icon

A system for the 2019 Sentiment, Emotion and Cognitive State Task of DARPAs LORELEI project

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2019
Victor R Martinez, Anil Ramakrishna, Ming-Chang Chiu, Karan Singla, Shrikanth Narayanan

Figure 1 for A system for the 2019 Sentiment, Emotion and Cognitive State Task of DARPAs LORELEI project
Figure 2 for A system for the 2019 Sentiment, Emotion and Cognitive State Task of DARPAs LORELEI project
Figure 3 for A system for the 2019 Sentiment, Emotion and Cognitive State Task of DARPAs LORELEI project
Figure 4 for A system for the 2019 Sentiment, Emotion and Cognitive State Task of DARPAs LORELEI project
Viaarxiv icon