Alert button
Picture for Lianwu Chen

Lianwu Chen

Alert button

Multi-scale temporal-frequency attention for music source separation

Sep 02, 2022
Lianwu Chen, Xiguang Zheng, Chen Zhang, Liang Guo, Bing Yu

Figure 1 for Multi-scale temporal-frequency attention for music source separation
Figure 2 for Multi-scale temporal-frequency attention for music source separation
Figure 3 for Multi-scale temporal-frequency attention for music source separation
Figure 4 for Multi-scale temporal-frequency attention for music source separation
Viaarxiv icon

A two-step backward compatible fullband speech enhancement system

Jan 28, 2022
Xu Zhang, Lianwu Chen, Xiguang Zheng, Xinlei Ren, Chen Zhang, Liang Guo, Bing Yu

Figure 1 for A two-step backward compatible fullband speech enhancement system
Figure 2 for A two-step backward compatible fullband speech enhancement system
Figure 3 for A two-step backward compatible fullband speech enhancement system
Figure 4 for A two-step backward compatible fullband speech enhancement system
Viaarxiv icon

TeCANet: Temporal-Contextual Attention Network for Environment-Aware Speech Dereverberation

Mar 31, 2021
Helin Wang, Bo Wu, Lianwu Chen, Meng Yu, Jianwei Yu, Yong Xu, Shi-Xiong Zhang, Chao Weng, Dan Su, Dong Yu

Figure 1 for TeCANet: Temporal-Contextual Attention Network for Environment-Aware Speech Dereverberation
Figure 2 for TeCANet: Temporal-Contextual Attention Network for Environment-Aware Speech Dereverberation
Figure 3 for TeCANet: Temporal-Contextual Attention Network for Environment-Aware Speech Dereverberation
Figure 4 for TeCANet: Temporal-Contextual Attention Network for Environment-Aware Speech Dereverberation
Viaarxiv icon

Generalized RNN beamformer for target speech separation

Jan 04, 2021
Yong Xu, Zhuohuang Zhang, Meng Yu, Shi-Xiong Zhang, Lianwu Chen, Dong Yu

Figure 1 for Generalized RNN beamformer for target speech separation
Figure 2 for Generalized RNN beamformer for target speech separation
Figure 3 for Generalized RNN beamformer for target speech separation
Viaarxiv icon

Multi-channel Multi-frame ADL-MVDR for Target Speech Separation

Dec 24, 2020
Zhuohuang Zhang, Yong Xu, Meng Yu, Shi-Xiong Zhang, Lianwu Chen, Donald S. Williamson, Dong Yu

Figure 1 for Multi-channel Multi-frame ADL-MVDR for Target Speech Separation
Figure 2 for Multi-channel Multi-frame ADL-MVDR for Target Speech Separation
Figure 3 for Multi-channel Multi-frame ADL-MVDR for Target Speech Separation
Figure 4 for Multi-channel Multi-frame ADL-MVDR for Target Speech Separation
Viaarxiv icon

Improving Reverberant Speech Training Using Diffuse Acoustic Simulation

Jul 09, 2019
Zhenyu Tang, Lianwu Chen, Bo Wu, Dong Yu, Dinesh Manocha

Figure 1 for Improving Reverberant Speech Training Using Diffuse Acoustic Simulation
Figure 2 for Improving Reverberant Speech Training Using Diffuse Acoustic Simulation
Figure 3 for Improving Reverberant Speech Training Using Diffuse Acoustic Simulation
Figure 4 for Improving Reverberant Speech Training Using Diffuse Acoustic Simulation
Viaarxiv icon

End-to-End Multi-Channel Speech Separation

May 28, 2019
Rongzhi Gu, Jian Wu, Shi-Xiong Zhang, Lianwu Chen, Yong Xu, Meng Yu, Dan Su, Yuexian Zou, Dong Yu

Figure 1 for End-to-End Multi-Channel Speech Separation
Figure 2 for End-to-End Multi-Channel Speech Separation
Figure 3 for End-to-End Multi-Channel Speech Separation
Figure 4 for End-to-End Multi-Channel Speech Separation
Viaarxiv icon