Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liangjian Wen

Self-supervised Consensus Representation Learning for Attributed Graph


Aug 10, 2021
Changshu Liu, Liangjian Wen, Zhao Kang, Guangchun Luo, Ling Tian

* Accepted by ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Few-Shot Classification with View-Learnable Contrastive Learning


Jul 30, 2021
Xu Luo, Yuxuan Chen, Liangjian Wen, Lili Pan, Zenglin Xu

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ByPE-VAE: Bayesian Pseudocoresets Exemplar VAE


Jul 30, 2021
Qingzhong Ai, Lirong He, Liangjian Wen, Shiyu Liu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Boosting few-shot classification with view-learnable contrastive learning


Jul 20, 2021
Xu Luo, Yuxuan Chen, Liangjian Wen, Lili Pan, Zenglin Xu

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rectifying the Shortcut Learning of Background: Shared Object Concentration for Few-Shot Image Recognition


Jul 16, 2021
Xu Luo, Longhui Wei, Liangjian Wen, Jinrong Yang, Lingxi Xie, Zenglin Xu, Qi Tian

* 23 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Mutual Information Gradient Estimation for Representation Learning


May 03, 2020
Liangjian Wen, Yiji Zhou, Lirong He, Mingyuan Zhou, Zenglin Xu

* ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Low-rank Kernel Learning for Graph-based Clustering


Mar 14, 2019
Zhao Kang, Liangjian Wen, Wenyu Chen, Zenglin Xu

* Knowledge-Based Systems, 2019 

  Access Paper or Ask Questions