Alert button
Picture for Kejian Shi

Kejian Shi

Alert button

RGBGrasp: Image-based Object Grasping by Capturing Multiple Views during Robot Arm Movement with Neural Radiance Fields

Nov 28, 2023
Chang Liu, Kejian Shi, Kaichen Zhou, Haoxiao Wang, Jiyao Zhang, Hao Dong

Viaarxiv icon

Medical Text Simplification: Optimizing for Readability with Unlikelihood Training and Reranked Beam Search Decoding

Oct 26, 2023
Lorenzo Jaime Yu Flores, Heyuan Huang, Kejian Shi, Sophie Chheang, Arman Cohan

Viaarxiv icon

ODSum: New Benchmarks for Open Domain Multi-Document Summarization

Sep 16, 2023
Yijie Zhou, Kejian Shi, Wencai Zhang, Yixin Liu, Yilun Zhao, Arman Cohan

Figure 1 for ODSum: New Benchmarks for Open Domain Multi-Document Summarization
Figure 2 for ODSum: New Benchmarks for Open Domain Multi-Document Summarization
Figure 3 for ODSum: New Benchmarks for Open Domain Multi-Document Summarization
Figure 4 for ODSum: New Benchmarks for Open Domain Multi-Document Summarization
Viaarxiv icon

Pretraining Language Models with Human Preferences

Feb 16, 2023
Tomasz Korbak, Kejian Shi, Angelica Chen, Rasika Bhalerao, Christopher L. Buckley, Jason Phang, Samuel R. Bowman, Ethan Perez

Figure 1 for Pretraining Language Models with Human Preferences
Figure 2 for Pretraining Language Models with Human Preferences
Figure 3 for Pretraining Language Models with Human Preferences
Figure 4 for Pretraining Language Models with Human Preferences
Viaarxiv icon

Automatic Error Analysis for Document-level Information Extraction

Sep 15, 2022
Aliva Das, Xinya Du, Barry Wang, Kejian Shi, Jiayuan Gu, Thomas Porter, Claire Cardie

Figure 1 for Automatic Error Analysis for Document-level Information Extraction
Figure 2 for Automatic Error Analysis for Document-level Information Extraction
Figure 3 for Automatic Error Analysis for Document-level Information Extraction
Figure 4 for Automatic Error Analysis for Document-level Information Extraction
Viaarxiv icon

V2I Connectivity-Based Dynamic Queue-Jump Lane for Emergency Vehicles: A Deep Reinforcement Learning Approach

Aug 01, 2020
Haoran Su, Kejian Shi, Li Jin, Joseph Y. J. Chow

Figure 1 for V2I Connectivity-Based Dynamic Queue-Jump Lane for Emergency Vehicles: A Deep Reinforcement Learning Approach
Figure 2 for V2I Connectivity-Based Dynamic Queue-Jump Lane for Emergency Vehicles: A Deep Reinforcement Learning Approach
Figure 3 for V2I Connectivity-Based Dynamic Queue-Jump Lane for Emergency Vehicles: A Deep Reinforcement Learning Approach
Figure 4 for V2I Connectivity-Based Dynamic Queue-Jump Lane for Emergency Vehicles: A Deep Reinforcement Learning Approach
Viaarxiv icon