Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junya Chen

Finite-Time Consensus Learning for Decentralized Optimization with Nonlinear Gossiping


Nov 13, 2021
Junya Chen, Sijia Wang, Lawrence Carin, Chenyang Tao


  Access Paper or Ask Questions

Variational Inference with Holder Bounds


Nov 13, 2021
Junya Chen, Danni Lu, Zidi Xiu, Ke Bai, Lawrence Carin, Chenyang Tao


  Access Paper or Ask Questions

Simpler, Faster, Stronger: Breaking The log-K Curse On Contrastive Learners With FlatNCE


Jul 02, 2021
Junya Chen, Zhe Gan, Xuan Li, Qing Guo, Liqun Chen, Shuyang Gao, Tagyoung Chung, Yi Xu, Belinda Zeng, Wenlian Lu, Fan Li, Lawrence Carin, Chenyang Tao


  Access Paper or Ask Questions

Tight Mutual Information Estimation With Contrastive Fenchel-Legendre Optimization


Jul 02, 2021
Qing Guo, Junya Chen, Dong Wang, Yuewei Yang, Xinwei Deng, Lawrence Carin, Fan Li, Chenyang Tao


  Access Paper or Ask Questions

Supercharging Imbalanced Data Learning With Causal Representation Transfer


Nov 25, 2020
Junya Chen, Zidi Xiu, Benjamin Goldstein, Ricardo Henao, Lawrence Carin, Chenyang Tao


  Access Paper or Ask Questions

GO Hessian for Expectation-Based Objectives


Jun 16, 2020
Yulai Cong, Miaoyun Zhao, Jianqiao Li, Junya Chen, Lawrence Carin


  Access Paper or Ask Questions