Alert button
Picture for Jianxiong Yin

Jianxiong Yin

Alert button

Learning Gabor Texture Features for Fine-Grained Recognition

Aug 10, 2023
Lanyun Zhu, Tianrun Chen, Jianxiong Yin, Simon See, Jun Liu

Figure 1 for Learning Gabor Texture Features for Fine-Grained Recognition
Figure 2 for Learning Gabor Texture Features for Fine-Grained Recognition
Figure 3 for Learning Gabor Texture Features for Fine-Grained Recognition
Figure 4 for Learning Gabor Texture Features for Fine-Grained Recognition
Viaarxiv icon

Towards Building AI-CPS with NVIDIA Isaac Sim: An Industrial Benchmark and Case Study for Robotics Manipulation

Jul 31, 2023
Zhehua Zhou, Jiayang Song, Xuan Xie, Zhan Shu, Lei Ma, Dikai Liu, Jianxiong Yin, Simon See

Figure 1 for Towards Building AI-CPS with NVIDIA Isaac Sim: An Industrial Benchmark and Case Study for Robotics Manipulation
Figure 2 for Towards Building AI-CPS with NVIDIA Isaac Sim: An Industrial Benchmark and Case Study for Robotics Manipulation
Figure 3 for Towards Building AI-CPS with NVIDIA Isaac Sim: An Industrial Benchmark and Case Study for Robotics Manipulation
Figure 4 for Towards Building AI-CPS with NVIDIA Isaac Sim: An Industrial Benchmark and Case Study for Robotics Manipulation
Viaarxiv icon

Towards Balanced Active Learning for Multimodal Classification

Jun 14, 2023
Meng Shen, Yizheng Huang, Jianxiong Yin, Heqing Zou, Deepu Rajan, Simon See

Figure 1 for Towards Balanced Active Learning for Multimodal Classification
Figure 2 for Towards Balanced Active Learning for Multimodal Classification
Figure 3 for Towards Balanced Active Learning for Multimodal Classification
Figure 4 for Towards Balanced Active Learning for Multimodal Classification
Viaarxiv icon

Continual Semantic Segmentation with Automatic Memory Sample Selection

Apr 11, 2023
Lanyun Zhu, Tianrun Chen, Jianxiong Yin, Simon See, Jun Liu

Figure 1 for Continual Semantic Segmentation with Automatic Memory Sample Selection
Figure 2 for Continual Semantic Segmentation with Automatic Memory Sample Selection
Figure 3 for Continual Semantic Segmentation with Automatic Memory Sample Selection
Figure 4 for Continual Semantic Segmentation with Automatic Memory Sample Selection
Viaarxiv icon

MIGPerf: A Comprehensive Benchmark for Deep Learning Training and Inference Workloads on Multi-Instance GPUs

Jan 01, 2023
Huaizheng Zhang, Yuanming Li, Wencong Xiao, Yizheng Huang, Xing Di, Jianxiong Yin, Simon See, Yong Luo, Chiew Tong Lau, Yang You

Figure 1 for MIGPerf: A Comprehensive Benchmark for Deep Learning Training and Inference Workloads on Multi-Instance GPUs
Figure 2 for MIGPerf: A Comprehensive Benchmark for Deep Learning Training and Inference Workloads on Multi-Instance GPUs
Figure 3 for MIGPerf: A Comprehensive Benchmark for Deep Learning Training and Inference Workloads on Multi-Instance GPUs
Figure 4 for MIGPerf: A Comprehensive Benchmark for Deep Learning Training and Inference Workloads on Multi-Instance GPUs
Viaarxiv icon

Saving the Limping: Fault-tolerant Quadruped Locomotion via Reinforcement Learning

Oct 02, 2022
Dikai Liu, Tianwei Zhang, Jianxiong Yin, Simon See

Figure 1 for Saving the Limping: Fault-tolerant Quadruped Locomotion via Reinforcement Learning
Figure 2 for Saving the Limping: Fault-tolerant Quadruped Locomotion via Reinforcement Learning
Figure 3 for Saving the Limping: Fault-tolerant Quadruped Locomotion via Reinforcement Learning
Figure 4 for Saving the Limping: Fault-tolerant Quadruped Locomotion via Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Going Deeper into Recognizing Actions in Dark Environments: A Comprehensive Benchmark Study

Feb 26, 2022
Yuecong Xu, Jianfei Yang, Haozhi Cao, Jianxiong Yin, Zhenghua Chen, Xiaoli Li, Zhengguo Li, Qianwen Xu

Figure 1 for Going Deeper into Recognizing Actions in Dark Environments: A Comprehensive Benchmark Study
Figure 2 for Going Deeper into Recognizing Actions in Dark Environments: A Comprehensive Benchmark Study
Figure 3 for Going Deeper into Recognizing Actions in Dark Environments: A Comprehensive Benchmark Study
Figure 4 for Going Deeper into Recognizing Actions in Dark Environments: A Comprehensive Benchmark Study
Viaarxiv icon

Self-Supervised Video Representation Learning by Video Incoherence Detection

Sep 26, 2021
Haozhi Cao, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Kezhi Mao, Lihua Xie, Jianxiong Yin, Simon See

Figure 1 for Self-Supervised Video Representation Learning by Video Incoherence Detection
Figure 2 for Self-Supervised Video Representation Learning by Video Incoherence Detection
Figure 3 for Self-Supervised Video Representation Learning by Video Incoherence Detection
Figure 4 for Self-Supervised Video Representation Learning by Video Incoherence Detection
Viaarxiv icon

Aligning Correlation Information for Domain Adaptation in Action Recognition

Jul 11, 2021
Yuecong Xu, Jianfei Yang, Haozhi Cao, Kezhi Mao, Jianxiong Yin, Simon See

Figure 1 for Aligning Correlation Information for Domain Adaptation in Action Recognition
Figure 2 for Aligning Correlation Information for Domain Adaptation in Action Recognition
Figure 3 for Aligning Correlation Information for Domain Adaptation in Action Recognition
Figure 4 for Aligning Correlation Information for Domain Adaptation in Action Recognition
Viaarxiv icon