Alert button
Picture for Zhong Chen

Zhong Chen

Alert button

Non-Uniform Sampling Reconstruction for Symmetrical NMR Spectroscopy by Exploiting Inherent Symmetry

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2023
Enping Lin, Ze Fang, Yuqing Huang, Yu Yang, Zhong Chen

Figure 1 for Non-Uniform Sampling Reconstruction for Symmetrical NMR Spectroscopy by Exploiting Inherent Symmetry
Figure 2 for Non-Uniform Sampling Reconstruction for Symmetrical NMR Spectroscopy by Exploiting Inherent Symmetry
Figure 3 for Non-Uniform Sampling Reconstruction for Symmetrical NMR Spectroscopy by Exploiting Inherent Symmetry
Figure 4 for Non-Uniform Sampling Reconstruction for Symmetrical NMR Spectroscopy by Exploiting Inherent Symmetry
Viaarxiv icon

High-efficient deep learning-based DTI reconstruction with flexible diffusion gradient encoding scheme

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 02, 2023
Zejun Wu, Jiechao Wang, Zunquan Chen, Qinqin Yang, Shuhui Cai, Zhong Chen, Congbo Cai

Figure 1 for High-efficient deep learning-based DTI reconstruction with flexible diffusion gradient encoding scheme
Figure 2 for High-efficient deep learning-based DTI reconstruction with flexible diffusion gradient encoding scheme
Figure 3 for High-efficient deep learning-based DTI reconstruction with flexible diffusion gradient encoding scheme
Figure 4 for High-efficient deep learning-based DTI reconstruction with flexible diffusion gradient encoding scheme
Viaarxiv icon

One for Multiple: Physics-informed Synthetic Data Boosts Generalizable Deep Learning for Fast MRI Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 25, 2023
Zi Wang, Xiaotong Yu, Chengyan Wang, Weibo Chen, Jiazheng Wang, Ying-Hua Chu, Hongwei Sun, Rushuai Li, Peiyong Li, Fan Yang, Haiwei Han, Taishan Kang, Jianzhong Lin, Chen Yang, Shufu Chang, Zhang Shi, Sha Hua, Yan Li, Juan Hu, Liuhong Zhu, Jianjun Zhou, Meijing Lin, Jiefeng Guo, Congbo Cai, Zhong Chen, Di Guo, Xiaobo Qu

Figure 1 for One for Multiple: Physics-informed Synthetic Data Boosts Generalizable Deep Learning for Fast MRI Reconstruction
Figure 2 for One for Multiple: Physics-informed Synthetic Data Boosts Generalizable Deep Learning for Fast MRI Reconstruction
Figure 3 for One for Multiple: Physics-informed Synthetic Data Boosts Generalizable Deep Learning for Fast MRI Reconstruction
Figure 4 for One for Multiple: Physics-informed Synthetic Data Boosts Generalizable Deep Learning for Fast MRI Reconstruction
Viaarxiv icon

Convex Dual Theory Analysis of Two-Layer Convolutional Neural Networks with Soft-Thresholding

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2023
Chunyan Xiong, Mengli Lu, Xiaotong Yu, Jian Cao, Zhong Chen, Di Guo, Xiaobo Qu

Figure 1 for Convex Dual Theory Analysis of Two-Layer Convolutional Neural Networks with Soft-Thresholding
Figure 2 for Convex Dual Theory Analysis of Two-Layer Convolutional Neural Networks with Soft-Thresholding
Figure 3 for Convex Dual Theory Analysis of Two-Layer Convolutional Neural Networks with Soft-Thresholding
Figure 4 for Convex Dual Theory Analysis of Two-Layer Convolutional Neural Networks with Soft-Thresholding
Viaarxiv icon

Model-based Synthetic Data-driven Learning (MOST-DL): Application in Single-shot T2 Mapping with Severe Head Motion Using Overlapping-echo Acquisition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 30, 2021
Qinqin Yang, Jiechao Wang, Jianfeng Bao, Xiaoyin Wang, Lingceng Ma, Qizhi Yang, Shuhui Cai, Hongjian He, Congbo Cai, Jiyang Dong, Zhong Chen, Jianhui Zhong

Figure 1 for Model-based Synthetic Data-driven Learning (MOST-DL): Application in Single-shot T2 Mapping with Severe Head Motion Using Overlapping-echo Acquisition
Figure 2 for Model-based Synthetic Data-driven Learning (MOST-DL): Application in Single-shot T2 Mapping with Severe Head Motion Using Overlapping-echo Acquisition
Figure 3 for Model-based Synthetic Data-driven Learning (MOST-DL): Application in Single-shot T2 Mapping with Severe Head Motion Using Overlapping-echo Acquisition
Figure 4 for Model-based Synthetic Data-driven Learning (MOST-DL): Application in Single-shot T2 Mapping with Severe Head Motion Using Overlapping-echo Acquisition
Viaarxiv icon

Fed-EINI: An Efficient and Interpretable Inference Framework for Decision Tree Ensembles in Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 20, 2021
Xiaolin Chen, Shuai Zhou, Kai Yang, Hao Fan, Zejin Feng, Zhong Chen, Hu Wang, Yongji Wang

Figure 1 for Fed-EINI: An Efficient and Interpretable Inference Framework for Decision Tree Ensembles in Federated Learning
Figure 2 for Fed-EINI: An Efficient and Interpretable Inference Framework for Decision Tree Ensembles in Federated Learning
Figure 3 for Fed-EINI: An Efficient and Interpretable Inference Framework for Decision Tree Ensembles in Federated Learning
Figure 4 for Fed-EINI: An Efficient and Interpretable Inference Framework for Decision Tree Ensembles in Federated Learning
Viaarxiv icon

Accelerated Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy with Deep Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 14, 2019
Xiaobo Qu, Yihui Huang, Hengfa Lu, Tianyu Qiu, Di Guo, Tatiana Agback, Vladislav Orekhov, Zhong Chen

Figure 1 for Accelerated Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy with Deep Learning
Figure 2 for Accelerated Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy with Deep Learning
Figure 3 for Accelerated Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy with Deep Learning
Figure 4 for Accelerated Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy with Deep Learning
Viaarxiv icon

High Efficient Reconstruction of Single-shot T2 Mapping from OverLapping-Echo Detachment Planar Imaging Based on Deep Residual Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 17, 2017
Congbo Cai, Yiqing Zeng, Chao Wang, Shuhui Cai, Jun Zhang, Zhong Chen, Xinghao Ding, Jianhui Zhong

Figure 1 for High Efficient Reconstruction of Single-shot T2 Mapping from OverLapping-Echo Detachment Planar Imaging Based on Deep Residual Network
Figure 2 for High Efficient Reconstruction of Single-shot T2 Mapping from OverLapping-Echo Detachment Planar Imaging Based on Deep Residual Network
Figure 3 for High Efficient Reconstruction of Single-shot T2 Mapping from OverLapping-Echo Detachment Planar Imaging Based on Deep Residual Network
Figure 4 for High Efficient Reconstruction of Single-shot T2 Mapping from OverLapping-Echo Detachment Planar Imaging Based on Deep Residual Network
Viaarxiv icon

Hankel Matrix Nuclear Norm Regularized Tensor Completion for $N$-dimensional Exponential Signals

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2017
Jiaxi Ying, Hengfa Lu, Qingtao Wei, Jian-Feng Cai, Di Guo, Jihui Wu, Zhong Chen, Xiaobo Qu

Figure 1 for Hankel Matrix Nuclear Norm Regularized Tensor Completion for $N$-dimensional Exponential Signals
Figure 2 for Hankel Matrix Nuclear Norm Regularized Tensor Completion for $N$-dimensional Exponential Signals
Figure 3 for Hankel Matrix Nuclear Norm Regularized Tensor Completion for $N$-dimensional Exponential Signals
Figure 4 for Hankel Matrix Nuclear Norm Regularized Tensor Completion for $N$-dimensional Exponential Signals
Viaarxiv icon