Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jinghui Qin

MedDG: A Large-scale Medical Consultation Dataset for Building Medical Dialogue System


Oct 15, 2020
Wenge Liu, Jianheng Tang, Jinghui Qin, Lin Xu, Zhen Li, Xiaodan Liang

* Data and code are available at https://github.com/lwgkzl/MedDG 

  Access Paper or Ask Questions

Semantically-Aligned Universal Tree-Structured Solver for Math Word Problems


Oct 14, 2020
Jinghui Qin, Lihui Lin, Xiaodan Liang, Rumin Zhang, Liang Lin

* EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

GRADE: Automatic Graph-Enhanced Coherence Metric for Evaluating Open-Domain Dialogue Systems


Oct 08, 2020
Lishan Huang, Zheng Ye, Jinghui Qin, Liang Lin, Xiaodan Liang

* Long paper; EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Knowledge Routing Network For Target-Guided Open-Domain Conversation


Mar 06, 2020
Jinghui Qin, Zheng Ye, Jianheng Tang, Xiaodan Liang

* 8 pages, 2 figues, 6tables, AAAI2020, fix our model's abbreviation 

  Access Paper or Ask Questions

Difficulty-aware Image Super Resolution via Deep Adaptive Dual-Network


May 01, 2019
Jinghui Qin, Ziwei Xie, Yukai Shi, Wushao Wen

* ICME2019(Oral), code and results are available at: https://github.com/xzwlx/Difficulty-SR 

  Access Paper or Ask Questions

PIRM Challenge on Perceptual Image Enhancement on Smartphones: Report


Oct 03, 2018
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Thang Van Vu, Tung Minh Luu, Trung X Pham, Cao Van Nguyen, Yongwoo Kim, Jae-Seok Choi, Munchurl Kim, Jie Huang, Jiewen Ran, Chen Xing, Xingguang Zhou, Pengfei Zhu, Mingrui Geng, Yawei Li, Eirikur Agustsson, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Etienne de Stoutz, Nikolay Kobyshev, Kehui Nie, Yan Zhao, Gen Li, Tong Tong, Qinquan Gao, Liu Hanwen, Pablo Navarrete Michelini, Zhu Dan, Hu Fengshuo, Zheng Hui, Xiumei Wang, Lirui Deng, Rang Meng, Jinghui Qin, Yukai Shi, Wushao Wen, Liang Lin, Ruicheng Feng, Shixiang Wu, Chao Dong, Yu Qiao, Subeesh Vasu, Nimisha Thekke Madam, Praveen Kandula, A. N. Rajagopalan, Jie Liu, Cheolkon Jung


  Access Paper or Ask Questions