Alert button
Picture for Zhengming Zhang

Zhengming Zhang

Alert button

Digital Twin-Enhanced Deep Reinforcement Learning for Resource Management in Networks Slicing

Nov 28, 2023
Zhengming Zhang, Yongming Huang, Cheng Zhang, Qingbi Zheng, Luxi Yang, Xiaohu You

Viaarxiv icon

An Efficient Probabilistic Solution to Mapping Errors in LiDAR-Camera Fusion for Autonomous Vehicles

Nov 08, 2023
Dan Shen, Zhengming Zhang, Renran Tian, Yaobin Chen, Rini Sherony

Viaarxiv icon

AIR-DA: Adversarial Image Reconstruction for Unsupervised Domain Adaptive Object Detection

Mar 27, 2023
Kunyang Sun, Wei Lin, Haoqin Shi, Zhengming Zhang, Yongming Huang, Horst Bischof

Figure 1 for AIR-DA: Adversarial Image Reconstruction for Unsupervised Domain Adaptive Object Detection
Figure 2 for AIR-DA: Adversarial Image Reconstruction for Unsupervised Domain Adaptive Object Detection
Figure 3 for AIR-DA: Adversarial Image Reconstruction for Unsupervised Domain Adaptive Object Detection
Figure 4 for AIR-DA: Adversarial Image Reconstruction for Unsupervised Domain Adaptive Object Detection
Viaarxiv icon

Neurotoxin: Durable Backdoors in Federated Learning

Jun 12, 2022
Zhengming Zhang, Ashwinee Panda, Linyue Song, Yaoqing Yang, Michael W. Mahoney, Joseph E. Gonzalez, Kannan Ramchandran, Prateek Mittal

Figure 1 for Neurotoxin: Durable Backdoors in Federated Learning
Figure 2 for Neurotoxin: Durable Backdoors in Federated Learning
Figure 3 for Neurotoxin: Durable Backdoors in Federated Learning
Figure 4 for Neurotoxin: Durable Backdoors in Federated Learning
Viaarxiv icon

Joint User Association and Power Allocation in Heterogeneous Ultra Dense Network via Semi-Supervised Representation Learning

Mar 29, 2021
Xiangyu Zhang, Zhengming Zhang, Luxi Yang

Figure 1 for Joint User Association and Power Allocation in Heterogeneous Ultra Dense Network via Semi-Supervised Representation Learning
Figure 2 for Joint User Association and Power Allocation in Heterogeneous Ultra Dense Network via Semi-Supervised Representation Learning
Figure 3 for Joint User Association and Power Allocation in Heterogeneous Ultra Dense Network via Semi-Supervised Representation Learning
Figure 4 for Joint User Association and Power Allocation in Heterogeneous Ultra Dense Network via Semi-Supervised Representation Learning
Viaarxiv icon

Benchmarking Semi-supervised Federated Learning

Aug 26, 2020
Zhengming Zhang, Zhewei Yao, Yaoqing Yang, Yujun Yan, Joseph E. Gonzalez, Michael W. Mahoney

Figure 1 for Benchmarking Semi-supervised Federated Learning
Figure 2 for Benchmarking Semi-supervised Federated Learning
Figure 3 for Benchmarking Semi-supervised Federated Learning
Figure 4 for Benchmarking Semi-supervised Federated Learning
Viaarxiv icon