Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhenghao Wang

Developing Real-time Streaming Transformer Transducer for Speech Recognition on Large-scale Dataset


Oct 22, 2020
Xie Chen, Yu Wu, Zhenghao Wang, Shujie Liu, Jinyu Li

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Developing RNN-T Models Surpassing High-Performance Hybrid Models with Customization Capability


Jul 30, 2020
Jinyu Li, Rui Zhao, Zhong Meng, Yanqing Liu, Wenning Wei, Sarangarajan Parthasarathy, Vadim Mazalov, Zhenghao Wang, Lei He, Sheng Zhao, Yifan Gong

* Accepted by Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Advances in Online Audio-Visual Meeting Transcription


Dec 10, 2019
Takuya Yoshioka, Igor Abramovski, Cem Aksoylar, Zhuo Chen, Moshe David, Dimitrios Dimitriadis, Yifan Gong, Ilya Gurvich, Xuedong Huang, Yan Huang, Aviv Hurvitz, Li Jiang, Sharon Koubi, Eyal Krupka, Ido Leichter, Changliang Liu, Partha Parthasarathy, Alon Vinnikov, Lingfeng Wu, Xiong Xiao, Wayne Xiong, Huaming Wang, Zhenghao Wang, Jun Zhang, Yong Zhao, Tianyan Zhou

* To appear in Proc. IEEE ASRU Workshop 2019 

  Access Paper or Ask Questions