Alert button
Picture for Yuwen Zhang

Yuwen Zhang

Alert button

Blending Is All You Need: Cheaper, Better Alternative to Trillion-Parameters LLM

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Xiaoding Lu, Adian Liusie, Vyas Raina, Yuwen Zhang, William Beauchamp

Figure 1 for Blending Is All You Need: Cheaper, Better Alternative to Trillion-Parameters LLM
Figure 2 for Blending Is All You Need: Cheaper, Better Alternative to Trillion-Parameters LLM
Figure 3 for Blending Is All You Need: Cheaper, Better Alternative to Trillion-Parameters LLM
Figure 4 for Blending Is All You Need: Cheaper, Better Alternative to Trillion-Parameters LLM
Viaarxiv icon

BayesFT: Bayesian Optimization for Fault Tolerant Neural Network Architecture

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2022
Nanyang Ye, Jingbiao Mei, Zhicheng Fang, Yuwen Zhang, Ziqing Zhang, Huaying Wu, Xiaoyao Liang

Figure 1 for BayesFT: Bayesian Optimization for Fault Tolerant Neural Network Architecture
Figure 2 for BayesFT: Bayesian Optimization for Fault Tolerant Neural Network Architecture
Figure 3 for BayesFT: Bayesian Optimization for Fault Tolerant Neural Network Architecture
Figure 4 for BayesFT: Bayesian Optimization for Fault Tolerant Neural Network Architecture
Viaarxiv icon

Long-run User Value Optimization in Recommender Systems through Content Creation Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2022
Akos Lada, Xiaoxuan Liu, Jens Rischbieth, Yi Wang, Yuwen Zhang

Figure 1 for Long-run User Value Optimization in Recommender Systems through Content Creation Modeling
Viaarxiv icon

CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2019
Tao Yu, Rui Zhang, He Yang Er, Suyi Li, Eric Xue, Bo Pang, Xi Victoria Lin, Yi Chern Tan, Tianze Shi, Zihan Li, Youxuan Jiang, Michihiro Yasunaga, Sungrok Shim, Tao Chen, Alexander Fabbri, Zifan Li, Luyao Chen, Yuwen Zhang, Shreya Dixit, Vincent Zhang, Caiming Xiong, Richard Socher, Walter S Lasecki, Dragomir Radev

Figure 1 for CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases
Figure 2 for CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases
Figure 3 for CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases
Figure 4 for CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases
Viaarxiv icon