Alert button
Picture for Yuecong Xu

Yuecong Xu

Alert button

SEA++: Multi-Graph-based High-Order Sensor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation

Nov 17, 2023
Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen

Figure 1 for SEA++: Multi-Graph-based High-Order Sensor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation
Figure 2 for SEA++: Multi-Graph-based High-Order Sensor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation
Figure 3 for SEA++: Multi-Graph-based High-Order Sensor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation
Figure 4 for SEA++: Multi-Graph-based High-Order Sensor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation
Viaarxiv icon

MoPA: Multi-Modal Prior Aided Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation

Sep 21, 2023
Haozhi Cao, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Pengyu Yin, Shenghai Yuan, Lihua Xie

Figure 1 for MoPA: Multi-Modal Prior Aided Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Figure 2 for MoPA: Multi-Modal Prior Aided Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Figure 3 for MoPA: Multi-Modal Prior Aided Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Figure 4 for MoPA: Multi-Modal Prior Aided Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Fully-Connected Spatial-Temporal Graph for Multivariate Time Series Data

Sep 11, 2023
Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen

Figure 1 for Fully-Connected Spatial-Temporal Graph for Multivariate Time Series Data
Figure 2 for Fully-Connected Spatial-Temporal Graph for Multivariate Time Series Data
Figure 3 for Fully-Connected Spatial-Temporal Graph for Multivariate Time Series Data
Figure 4 for Fully-Connected Spatial-Temporal Graph for Multivariate Time Series Data
Viaarxiv icon

Graph Contextual Contrasting for Multivariate Time Series Classification

Sep 11, 2023
Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen

Figure 1 for Graph Contextual Contrasting for Multivariate Time Series Classification
Figure 2 for Graph Contextual Contrasting for Multivariate Time Series Classification
Figure 3 for Graph Contextual Contrasting for Multivariate Time Series Classification
Figure 4 for Graph Contextual Contrasting for Multivariate Time Series Classification
Viaarxiv icon

Can We Evaluate Domain Adaptation Models Without Target-Domain Labels? A Metric for Unsupervised Evaluation of Domain Adaptation

May 30, 2023
Jianfei Yang, Hanjie Qian, Yuecong Xu, Lihua Xie

Figure 1 for Can We Evaluate Domain Adaptation Models Without Target-Domain Labels? A Metric for Unsupervised Evaluation of Domain Adaptation
Figure 2 for Can We Evaluate Domain Adaptation Models Without Target-Domain Labels? A Metric for Unsupervised Evaluation of Domain Adaptation
Figure 3 for Can We Evaluate Domain Adaptation Models Without Target-Domain Labels? A Metric for Unsupervised Evaluation of Domain Adaptation
Figure 4 for Can We Evaluate Domain Adaptation Models Without Target-Domain Labels? A Metric for Unsupervised Evaluation of Domain Adaptation
Viaarxiv icon

MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing

May 12, 2023
Jianfei Yang, He Huang, Yunjiao Zhou, Xinyan Chen, Yuecong Xu, Shenghai Yuan, Han Zou, Chris Xiaoxuan Lu, Lihua Xie

Figure 1 for MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing
Figure 2 for MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing
Figure 3 for MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing
Figure 4 for MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing
Viaarxiv icon

Multi-Modal Continual Test-Time Adaptation for 3D Semantic Segmentation

Mar 18, 2023
Haozhi Cao, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Pengyu Yin, Shenghai Yuan, Lihua Xie

Figure 1 for Multi-Modal Continual Test-Time Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Figure 2 for Multi-Modal Continual Test-Time Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Figure 3 for Multi-Modal Continual Test-Time Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Figure 4 for Multi-Modal Continual Test-Time Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Confidence Attention and Generalization Enhanced Distillation for Continuous Video Domain Adaptation

Mar 18, 2023
Xiyu Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Kezhi Mao, Xiaoli Li, Zhenghua Chen

Figure 1 for Confidence Attention and Generalization Enhanced Distillation for Continuous Video Domain Adaptation
Figure 2 for Confidence Attention and Generalization Enhanced Distillation for Continuous Video Domain Adaptation
Figure 3 for Confidence Attention and Generalization Enhanced Distillation for Continuous Video Domain Adaptation
Figure 4 for Confidence Attention and Generalization Enhanced Distillation for Continuous Video Domain Adaptation
Viaarxiv icon

Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation

Mar 18, 2023
Yuecong Xu, Jianfei Yang, Yunjiao Zhou, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li

Figure 1 for Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation
Figure 2 for Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation
Figure 3 for Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation
Figure 4 for Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation
Viaarxiv icon

Video Unsupervised Domain Adaptation with Deep Learning: A Comprehensive Survey

Nov 21, 2022
Yuecong Xu, Haozhi Cao, Zhenghua Chen, Xiaoli Li, Lihua Xie, Jianfei Yang

Figure 1 for Video Unsupervised Domain Adaptation with Deep Learning: A Comprehensive Survey
Figure 2 for Video Unsupervised Domain Adaptation with Deep Learning: A Comprehensive Survey
Figure 3 for Video Unsupervised Domain Adaptation with Deep Learning: A Comprehensive Survey
Figure 4 for Video Unsupervised Domain Adaptation with Deep Learning: A Comprehensive Survey
Viaarxiv icon