Alert button
Picture for Yunjiao Zhou

Yunjiao Zhou

Alert button

TENT: Connect Language Models with IoT Sensors for Zero-Shot Activity Recognition

Nov 14, 2023
Yunjiao Zhou, Jianfei Yang, Han Zou, Lihua Xie

Viaarxiv icon

AdaPose: Towards Cross-Site Device-Free Human Pose Estimation with Commodity WiFi

Sep 29, 2023
Yunjiao Zhou, Jianfei Yang, He Huang, Lihua Xie

Viaarxiv icon

MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing

May 12, 2023
Jianfei Yang, He Huang, Yunjiao Zhou, Xinyan Chen, Yuecong Xu, Shenghai Yuan, Han Zou, Chris Xiaoxuan Lu, Lihua Xie

Figure 1 for MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing
Figure 2 for MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing
Figure 3 for MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing
Figure 4 for MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing
Viaarxiv icon

Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation

Mar 18, 2023
Yuecong Xu, Jianfei Yang, Yunjiao Zhou, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li

Figure 1 for Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation
Figure 2 for Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation
Figure 3 for Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation
Figure 4 for Augmenting and Aligning Snippets for Few-Shot Video Domain Adaptation
Viaarxiv icon

MetaFi: Device-Free Pose Estimation via Commodity WiFi for Metaverse Avatar Simulation

Aug 22, 2022
Jianfei Yang, Yunjiao Zhou, He Huang, Han Zou, Lihua Xie

Figure 1 for MetaFi: Device-Free Pose Estimation via Commodity WiFi for Metaverse Avatar Simulation
Figure 2 for MetaFi: Device-Free Pose Estimation via Commodity WiFi for Metaverse Avatar Simulation
Figure 3 for MetaFi: Device-Free Pose Estimation via Commodity WiFi for Metaverse Avatar Simulation
Figure 4 for MetaFi: Device-Free Pose Estimation via Commodity WiFi for Metaverse Avatar Simulation
Viaarxiv icon