Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Youwei Zhuo

Heterogeneity-Aware Asynchronous Decentralized Training


Sep 17, 2019
Qinyi Luo, Jiaao He, Youwei Zhuo, Xuehai Qian


  Access Paper or Ask Questions

Hop: Heterogeneity-Aware Decentralized Training


Feb 07, 2019
Qinyi Luo, Jinkun Lin, Youwei Zhuo, Xuehai Qian


  Access Paper or Ask Questions

HyPar: Towards Hybrid Parallelism for Deep Learning Accelerator Array


Jan 07, 2019
Linghao Song, Jiachen Mao, Youwei Zhuo, Xuehai Qian, Hai Li, Yiran Chen

* To appear in the 2019 25th International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

E-RNN: Design Optimization for Efficient Recurrent Neural Networks in FPGAs


Dec 12, 2018
Zhe Li, Caiwen Ding, Siyue Wang, Wujie Wen, Youwei Zhuo, Chang Liu, Qinru Qiu, Wenyao Xu, Xue Lin, Xuehai Qian, Yanzhi Wang

* In The 25th International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

CirCNN: Accelerating and Compressing Deep Neural Networks Using Block-CirculantWeight Matrices


Aug 29, 2017
Caiwen Ding, Siyu Liao, Yanzhi Wang, Zhe Li, Ning Liu, Youwei Zhuo, Chao Wang, Xuehai Qian, Yu Bai, Geng Yuan, Xiaolong Ma, Yipeng Zhang, Jian Tang, Qinru Qiu, Xue Lin, Bo Yuan

* 14 pages, 15 Figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions