Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xinchi Zhou

3D Human Pose and Shape Regression with Pyramidal Mesh Alignment Feedback Loop


Apr 01, 2021
Hongwen Zhang, Yating Tian, Xinchi Zhou, Wanli Ouyang, Yebin Liu, Limin Wang, Zhenan Sun

* Technical report. Code and model available at https://hongwenzhang.github.io/pymaf 

  Access Paper or Ask Questions

BriNet: Towards Bridging the Intra-class and Inter-class Gaps in One-Shot Segmentation


Aug 14, 2020
Xianghui Yang, Bairun Wang, Kaige Chen, Xinchi Zhou, Shuai Yi, Wanli Ouyang, Luping Zhou

* 14 pages, 6 figures, BMVC2020(Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Cheaper Pre-training Lunch: An Efficient Paradigm for Object Detection


Apr 25, 2020
Dongzhan Zhou, Xinchi Zhou, Hongwen Zhang, Shuai Yi, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

MagnifierNet: Towards Semantic Regularization and Fusion for Person Re-identification


Feb 26, 2020
Yushi Lan, Yuan Liu, Maoqing Tian, Xinchi Zhou, Xuesen Zhang, Shuai Yi, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

EcoNAS: Finding Proxies for Economical Neural Architecture Search


Jan 05, 2020
Dongzhan Zhou, Xinchi Zhou, Wenwei Zhang, Chen Change Loy, Shuai Yi, Xuesen Zhang, Wanli Ouyang

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions