Alert button
Picture for Weihua Zhou

Weihua Zhou

Alert button

Multi-graph Graph Matching for Coronary Artery Semantic Labeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Chen Zhao, Zhihui Xu, Pukar Baral, Michel Esposito, Weihua Zhou

Viaarxiv icon

Point cloud-based registration and image fusion between cardiac SPECT MPI and CTA

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 10, 2024
Shaojie Tang, Penpen Miao, Xingyu Gao, Yu Zhong, Dantong Zhu, Haixing Wen, Zhihui Xu, Qiuyue Wei, Hongping Yao, Xin Huang, Rui Gao, Chen Zhao, Weihua Zhou

Viaarxiv icon

Vision Transformer-based Multimodal Feature Fusion Network for Lymphoma Segmentation on PET/CT Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Huan Huang, Liheng Qiu, Shenmiao Yang, Longxi Li, Jiaofen Nan, Yanting Li, Chuang Han, Fubao Zhu, Chen Zhao, Weihua Zhou

Viaarxiv icon

A Robust Deep Learning Method with Uncertainty Estimation for the Pathological Classification of Renal Cell Carcinoma based on CT Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2023
Ni Yao, Hang Hu, Kaicong Chen, Chen Zhao, Yuan Guo, Boya Li, Jiaofen Nan, Yanting Li, Chuang Han, Fubao Zhu, Weihua Zhou, Li Tian

Viaarxiv icon

Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Chen Zhao, Kuan-Jui Su, Chong Wu, Xuewei Cao, Qiuying Sha, Wu Li, Zhe Luo, Tian Qin, Chuan Qiu, Lan Juan Zhao, Anqi Liu, Lindong Jiang, Xiao Zhang, Hui Shen, Weihua Zhou, Hong-Wen Deng

Figure 1 for Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics
Figure 2 for Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics
Figure 3 for Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics
Viaarxiv icon

A new method of modeling the multi-stage decision-making process of CRT using machine learning with uncertainty quantification

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Kristoffer Larsen, Chen Zhao, Joyce Keyak, Qiuying Sha, Diana Paez, Xinwei Zhang, Jiangang Zou, Amalia Peix, Weihua Zhou

Figure 1 for A new method of modeling the multi-stage decision-making process of CRT using machine learning with uncertainty quantification
Figure 2 for A new method of modeling the multi-stage decision-making process of CRT using machine learning with uncertainty quantification
Figure 3 for A new method of modeling the multi-stage decision-making process of CRT using machine learning with uncertainty quantification
Figure 4 for A new method of modeling the multi-stage decision-making process of CRT using machine learning with uncertainty quantification
Viaarxiv icon

Hyper Association Graph Matching with Uncertainty Quantification for Coronary Artery Semantic Labeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 20, 2023
Chen Zhao, Michele Esposito, Zhihui Xu, Weihua Zhou

Figure 1 for Hyper Association Graph Matching with Uncertainty Quantification for Coronary Artery Semantic Labeling
Figure 2 for Hyper Association Graph Matching with Uncertainty Quantification for Coronary Artery Semantic Labeling
Figure 3 for Hyper Association Graph Matching with Uncertainty Quantification for Coronary Artery Semantic Labeling
Figure 4 for Hyper Association Graph Matching with Uncertainty Quantification for Coronary Artery Semantic Labeling
Viaarxiv icon

MLA-BIN: Model-level Attention and Batch-instance Style Normalization for Domain Generalization of Federated Learning on Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 29, 2023
Fubao Zhu, Yanhui Tian, Chuang Han, Yanting Li, Jiaofen Nan, Ni Yao, Weihua Zhou

Figure 1 for MLA-BIN: Model-level Attention and Batch-instance Style Normalization for Domain Generalization of Federated Learning on Medical Image Segmentation
Figure 2 for MLA-BIN: Model-level Attention and Batch-instance Style Normalization for Domain Generalization of Federated Learning on Medical Image Segmentation
Figure 3 for MLA-BIN: Model-level Attention and Batch-instance Style Normalization for Domain Generalization of Federated Learning on Medical Image Segmentation
Figure 4 for MLA-BIN: Model-level Attention and Batch-instance Style Normalization for Domain Generalization of Federated Learning on Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

A new method using deep transfer learning on ECG to predict the response to cardiac resynchronization therapy

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2023
Zhuo He, Hongjin Si, Xinwei Zhang, Qing-Hui Chen, Jiangang Zou, Weihua Zhou

Figure 1 for A new method using deep transfer learning on ECG to predict the response to cardiac resynchronization therapy
Figure 2 for A new method using deep transfer learning on ECG to predict the response to cardiac resynchronization therapy
Figure 3 for A new method using deep transfer learning on ECG to predict the response to cardiac resynchronization therapy
Figure 4 for A new method using deep transfer learning on ECG to predict the response to cardiac resynchronization therapy
Viaarxiv icon

Coronary Artery Semantic Labeling using Edge Attention Graph Matching Network

Add code
Bookmark button
Alert button
May 21, 2023
Chen Zhao, Zhihui Xu, Guang-Uei Hung, Weihua Zhou

Figure 1 for Coronary Artery Semantic Labeling using Edge Attention Graph Matching Network
Figure 2 for Coronary Artery Semantic Labeling using Edge Attention Graph Matching Network
Figure 3 for Coronary Artery Semantic Labeling using Edge Attention Graph Matching Network
Figure 4 for Coronary Artery Semantic Labeling using Edge Attention Graph Matching Network
Viaarxiv icon