Alert button
Picture for Shengguang Wu

Shengguang Wu

Alert button

Knowledge-Aware Artifact Image Synthesis with LLM-Enhanced Prompting and Multi-Source Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 13, 2023
Shengguang Wu, Zhenglun Chen, Qi Su

Viaarxiv icon

DiffuVST: Narrating Fictional Scenes with Global-History-Guided Denoising Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Shengguang Wu, Mei Yuan, Qi Su

Viaarxiv icon

Self-Evolved Diverse Data Sampling for Efficient Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Shengguang Wu, Keming Lu, Benfeng Xu, Junyang Lin, Qi Su, Chang Zhou

Viaarxiv icon

Qwen Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon