Alert button
Picture for Shan Zhao

Shan Zhao

Alert button

DWE+: Dual-Way Matching Enhanced Framework for Multimodal Entity Linking

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Shezheng Song, Shasha Li, Shan Zhao, Xiaopeng Li, Chengyu Wang, Jie Yu, Jun Ma, Tianwei Yan, Bin Ji, Xiaoguang Mao

Figure 1 for DWE+: Dual-Way Matching Enhanced Framework for Multimodal Entity Linking
Figure 2 for DWE+: Dual-Way Matching Enhanced Framework for Multimodal Entity Linking
Figure 3 for DWE+: Dual-Way Matching Enhanced Framework for Multimodal Entity Linking
Figure 4 for DWE+: Dual-Way Matching Enhanced Framework for Multimodal Entity Linking
Viaarxiv icon

Causal Graph Neural Networks for Wildfire Danger Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Shan Zhao, Ioannis Prapas, Ilektra Karasante, Zhitong Xiong, Ioannis Papoutsis, Gustau Camps-Valls, Xiao Xiang Zhu

Figure 1 for Causal Graph Neural Networks for Wildfire Danger Prediction
Figure 2 for Causal Graph Neural Networks for Wildfire Danger Prediction
Figure 3 for Causal Graph Neural Networks for Wildfire Danger Prediction
Figure 4 for Causal Graph Neural Networks for Wildfire Danger Prediction
Viaarxiv icon

Efficient Subseasonal Weather Forecast using Teleconnection-informed Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Shan Zhao, Zhitong Xiong, Xiao Xiang Zhu

Viaarxiv icon

A Dual-way Enhanced Framework from Text Matching Point of View for Multimodal Entity Linking

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Shezheng Song, Shan Zhao, Chengyu Wang, Tianwei Yan, Shasha Li, Xiaoguang Mao, Meng Wang

Viaarxiv icon

Exploring Geometric Deep Learning For Precipitation Nowcasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2023
Shan Zhao, Sudipan Saha, Zhitong Xiong, Niklas Boers, Xiao Xiang Zhu

Figure 1 for Exploring Geometric Deep Learning For Precipitation Nowcasting
Figure 2 for Exploring Geometric Deep Learning For Precipitation Nowcasting
Figure 3 for Exploring Geometric Deep Learning For Precipitation Nowcasting
Figure 4 for Exploring Geometric Deep Learning For Precipitation Nowcasting
Viaarxiv icon

Rt-Track: Robust Tricks for Multi-Pedestrian Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2023
Yukuan Zhang, Yunhua Jia, Housheng Xie, Mengzhen Li, Limin Zhao, Yang Yang, Shan Zhao

Figure 1 for Rt-Track: Robust Tricks for Multi-Pedestrian Tracking
Figure 2 for Rt-Track: Robust Tricks for Multi-Pedestrian Tracking
Figure 3 for Rt-Track: Robust Tricks for Multi-Pedestrian Tracking
Figure 4 for Rt-Track: Robust Tricks for Multi-Pedestrian Tracking
Viaarxiv icon

InterFace:Adjustable Angular Margin Inter-class Loss for Deep Face Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2022
Meng Sang, Jiaxuan Chen, Mengzhen Li, Pan Tan, Anning Pan, Shan Zhao, Yang Yang

Figure 1 for InterFace:Adjustable Angular Margin Inter-class Loss for Deep Face Recognition
Figure 2 for InterFace:Adjustable Angular Margin Inter-class Loss for Deep Face Recognition
Figure 3 for InterFace:Adjustable Angular Margin Inter-class Loss for Deep Face Recognition
Figure 4 for InterFace:Adjustable Angular Margin Inter-class Loss for Deep Face Recognition
Viaarxiv icon

Semi-Supervised Wide-Angle Portraits Correction by Multi-Scale Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2021
Fushun Zhu, Shan Zhao, Peng Wang, Hao Wang, Hua Yan, Shuaicheng Liu

Figure 1 for Semi-Supervised Wide-Angle Portraits Correction by Multi-Scale Transformer
Figure 2 for Semi-Supervised Wide-Angle Portraits Correction by Multi-Scale Transformer
Figure 3 for Semi-Supervised Wide-Angle Portraits Correction by Multi-Scale Transformer
Figure 4 for Semi-Supervised Wide-Angle Portraits Correction by Multi-Scale Transformer
Viaarxiv icon

Reiterative Domain Aware Multi-target Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 26, 2021
Sudipan Saha, Shan Zhao, Xiao Xiang Zhu

Figure 1 for Reiterative Domain Aware Multi-target Adaptation
Figure 2 for Reiterative Domain Aware Multi-target Adaptation
Figure 3 for Reiterative Domain Aware Multi-target Adaptation
Figure 4 for Reiterative Domain Aware Multi-target Adaptation
Viaarxiv icon

Practical Wide-Angle Portraits Correction with Deep Structured Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2021
Jing Tan, Shan Zhao, Pengfei Xiong, Jiangyu Liu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

Figure 1 for Practical Wide-Angle Portraits Correction with Deep Structured Models
Figure 2 for Practical Wide-Angle Portraits Correction with Deep Structured Models
Figure 3 for Practical Wide-Angle Portraits Correction with Deep Structured Models
Figure 4 for Practical Wide-Angle Portraits Correction with Deep Structured Models
Viaarxiv icon