Alert button
Picture for Runbin Shi

Runbin Shi

Alert button

Co-design Hardware and Algorithm for Vector Search

Jul 06, 2023
Wenqi Jiang, Shigang Li, Yu Zhu, Johannes de Fine Licht, Zhenhao He, Runbin Shi, Cedric Renggli, Shuai Zhang, Theodoros Rekatsinas, Torsten Hoefler, Gustavo Alonso

Figure 1 for Co-design Hardware and Algorithm for Vector Search
Figure 2 for Co-design Hardware and Algorithm for Vector Search
Figure 3 for Co-design Hardware and Algorithm for Vector Search
Figure 4 for Co-design Hardware and Algorithm for Vector Search
Viaarxiv icon

Mix and Match: A Novel FPGA-Centric Deep Neural Network Quantization Framework

Dec 12, 2020
Sung-En Chang, Yanyu Li, Mengshu Sun, Runbin Shi, Hayden K. -H. So, Xuehai Qian, Yanzhi Wang, Xue Lin

Figure 1 for Mix and Match: A Novel FPGA-Centric Deep Neural Network Quantization Framework
Figure 2 for Mix and Match: A Novel FPGA-Centric Deep Neural Network Quantization Framework
Figure 3 for Mix and Match: A Novel FPGA-Centric Deep Neural Network Quantization Framework
Figure 4 for Mix and Match: A Novel FPGA-Centric Deep Neural Network Quantization Framework
Viaarxiv icon

MSP: An FPGA-Specific Mixed-Scheme, Multi-Precision Deep Neural Network Quantization Framework

Sep 16, 2020
Sung-En Chang, Yanyu Li, Mengshu Sun, Weiwen Jiang, Runbin Shi, Xue Lin, Yanzhi Wang

Figure 1 for MSP: An FPGA-Specific Mixed-Scheme, Multi-Precision Deep Neural Network Quantization Framework
Figure 2 for MSP: An FPGA-Specific Mixed-Scheme, Multi-Precision Deep Neural Network Quantization Framework
Figure 3 for MSP: An FPGA-Specific Mixed-Scheme, Multi-Precision Deep Neural Network Quantization Framework
Figure 4 for MSP: An FPGA-Specific Mixed-Scheme, Multi-Precision Deep Neural Network Quantization Framework
Viaarxiv icon

Dynamic Sparse Training: Find Efficient Sparse Network From Scratch With Trainable Masked Layers

May 14, 2020
Junjie Liu, Zhe Xu, Runbin Shi, Ray C. C. Cheung, Hayden K. H. So

Figure 1 for Dynamic Sparse Training: Find Efficient Sparse Network From Scratch With Trainable Masked Layers
Figure 2 for Dynamic Sparse Training: Find Efficient Sparse Network From Scratch With Trainable Masked Layers
Figure 3 for Dynamic Sparse Training: Find Efficient Sparse Network From Scratch With Trainable Masked Layers
Figure 4 for Dynamic Sparse Training: Find Efficient Sparse Network From Scratch With Trainable Masked Layers
Viaarxiv icon