Alert button
Picture for Pan Yang

Pan Yang

Alert button

KnowCoder: Coding Structured Knowledge into LLMs for Universal Information Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Zixuan Li, Yutao Zeng, Yuxin Zuo, Weicheng Ren, Wenxuan Liu, Miao Su, Yucan Guo, Yantao Liu, Xiang Li, Zhilei Hu, Long Bai, Wei Li, Yidan Liu, Pan Yang, Xiaolong Jin, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

Figure 1 for KnowCoder: Coding Structured Knowledge into LLMs for Universal Information Extraction
Figure 2 for KnowCoder: Coding Structured Knowledge into LLMs for Universal Information Extraction
Figure 3 for KnowCoder: Coding Structured Knowledge into LLMs for Universal Information Extraction
Figure 4 for KnowCoder: Coding Structured Knowledge into LLMs for Universal Information Extraction
Viaarxiv icon

GitAgent: Facilitating Autonomous Agent with GitHub by Tool Extension

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Bohan Lyu, Xin Cong, Heyang Yu, Pan Yang, Yujia Qin, Yining Ye, Yaxi Lu, Zhong Zhang, Yukun Yan, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

Retrieval-Augmented Code Generation for Universal Information Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Yucan Guo, Zixuan Li, Xiaolong Jin, Yantao Liu, Yutao Zeng, Wenxuan Liu, Xiang Li, Pan Yang, Long Bai, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng

Figure 1 for Retrieval-Augmented Code Generation for Universal Information Extraction
Figure 2 for Retrieval-Augmented Code Generation for Universal Information Extraction
Figure 3 for Retrieval-Augmented Code Generation for Universal Information Extraction
Figure 4 for Retrieval-Augmented Code Generation for Universal Information Extraction
Viaarxiv icon

A Variational Auto-Encoder Enabled Multi-Band Channel Prediction Scheme for Indoor Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Ruihao Yuan, Kaixuan Huang, Pan Yang, Shunqing Zhang

Figure 1 for A Variational Auto-Encoder Enabled Multi-Band Channel Prediction Scheme for Indoor Localization
Figure 2 for A Variational Auto-Encoder Enabled Multi-Band Channel Prediction Scheme for Indoor Localization
Figure 3 for A Variational Auto-Encoder Enabled Multi-Band Channel Prediction Scheme for Indoor Localization
Figure 4 for A Variational Auto-Encoder Enabled Multi-Band Channel Prediction Scheme for Indoor Localization
Viaarxiv icon

Enhanced Language Representation with Label Knowledge for Span Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2021
Pan Yang, Xin Cong, Zhenyun Sun, Xingwu Liu

Figure 1 for Enhanced Language Representation with Label Knowledge for Span Extraction
Figure 2 for Enhanced Language Representation with Label Knowledge for Span Extraction
Figure 3 for Enhanced Language Representation with Label Knowledge for Span Extraction
Figure 4 for Enhanced Language Representation with Label Knowledge for Span Extraction
Viaarxiv icon

A Deep Hashing Learning Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 16, 2015
Guoqiang Zhong, Pan Yang, Sijiang Wang, Junyu Dong

Figure 1 for A Deep Hashing Learning Network
Figure 2 for A Deep Hashing Learning Network
Figure 3 for A Deep Hashing Learning Network
Figure 4 for A Deep Hashing Learning Network
Viaarxiv icon