Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Nicolo Savioli

Joint Semi-supervised 3D Super-Resolution and Segmentation with Mixed Adversarial Gaussian Domain Adaptation


Jul 16, 2021
Nicolo Savioli, Antonio de Marvao, Wenjia Bai, Shuo Wang, Stuart A. Cook, Calvin W. L. Chin, Daniel Rueckert, Declan P. O'Regan


  Access Paper or Ask Questions

Joint Motion Correction and Super Resolution for Cardiac Segmentation via Latent Optimisation


Jul 08, 2021
Shuo Wang, Chen Qin, Nicolo Savioli, Chen Chen, Declan O'Regan, Stuart Cook, Yike Guo, Daniel Rueckert, Wenjia Bai

* The paper is early accepted to MICCAI 2021. The codes are available at https://github.com/shuowang26/SRHeart 

  Access Paper or Ask Questions

A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging


May 07, 2020
Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Geraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


  Access Paper or Ask Questions