Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Manri Cheon

NTIRE 2021 Challenge on Perceptual Image Quality Assessment


May 11, 2021
Jinjin Gu, Haoming Cai, Chao Dong, Jimmy S. Ren, Yu Qiao, Shuhang Gu, Radu Timofte, Manri Cheon, Sungjun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Qing Zhang, Haiyang Guo, Yi Bin, Yuqing Hou, Hengliang Luo, Jingyu Guo, Zirui Wang, Hai Wang, Wenming Yang, Qingyan Bai, Shuwei Shi, Weihao Xia, Mingdeng Cao, Jiahao Wang, Yifan Chen, Yujiu Yang, Yang Li, Tao Zhang, Longtao Feng, Yiting Liao, Junlin Li, William Thong, Jose Costa Pereira, Ales Leonardis, Steven McDonagh, Kele Xu, Lehan Yang, Hengxing Cai, Pengfei Sun, Seyed Mehdi Ayyoubzadeh, Ali Royat, Sid Ahmed Fezza, Dounia Hammou, Wassim Hamidouche, Sewoong Ahn, Gwangjin Yoon, Koki Tsubota, Hiroaki Akutsu, Kiyoharu Aizawa


  Access Paper or Ask Questions

Perceptual Image Quality Assessment with Transformers


May 05, 2021
Manri Cheon, Sung-Jun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee

* Accepted to NTIRE workshop at CVPR 2021. 1st Place in NTIRE 2021 perceptual IQA challenge. https://github.com/manricheon/IQT 

  Access Paper or Ask Questions

Ambiguity of Objective Image Quality Metrics: A New Methodology for Performance Evaluation


Jan 19, 2021
Manri Cheon, Toinon Vigier, Lukáš Krasula, Junghyuk Lee, Patrick Le Callet, Jong-Seok Lee

* Signal Processing: Image Communication (2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Texture Transform Attention for Realistic Image Inpainting


Dec 08, 2020
Yejin Kim, Manri Cheon, Junwoo Lee


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results


May 06, 2020
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Ales Leonardis, Gregory Slabaugh, Xiaotong Luo, Jiangtao Zhang, Yanyun Qu, Ming Hong, Yuan Xie, Cuihua Li, Dejia Xu, Yihao Chu, Qingyan Sun, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Sangmin Kim, Hyungjoon Nam, Jisu Kim, Jechang Jeong, Manri Cheon, Sung-Jun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Bolun Zheng, Xiaohong Liu, Linhui Dai, Jun Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Chul Lee, An Gia Vien, Hyunkook Park, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, S Mohamed Mansoor Roomi, Florian Lemarchand, Maxime Pelcat, Erwan Nogues, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Jiji C V, Ashish Sinha, Xuan Zhao

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Lightweight and Efficient Image Super-Resolution with Block State-based Recursive Network


Nov 30, 2018
Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Manri Cheon, Jong-Seok Lee

* The code is available at https://github.com/idearibosome/tf-bsrn-sr 

  Access Paper or Ask Questions

RAM: Residual Attention Module for Single Image Super-Resolution


Nov 29, 2018
Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Manri Cheon, Jong-Seok Lee

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Generative adversarial network-based image super-resolution using perceptual content losses


Sep 21, 2018
Manri Cheon, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee

* To appear in ECCV 2018 workshop. Won the 2nd place for Region 1 in the PIRM Challenge on Perceptual Super Resolution at ECCV 2018. Github at https://github.com/manricheon/eusr-pcl-tf 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning-based Image Super-Resolution Considering Quantitative and Perceptual Quality


Sep 13, 2018
Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Manri Cheon, Jong-Seok Lee

* Won the 2nd place for Region 2 in the PIRM Challenge on Perceptual Super Resolution at ECCV 2018. GitHub at https://github.com/idearibosome/tf-perceptual-eusr 

  Access Paper or Ask Questions