Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Luyao Chen

An End-to-end Entangled Segmentation and Classification Convolutional Neural Network for Periodontitis Stage Grading from Periapical Radiographic Images


Sep 27, 2021
Tanjida Kabir, Chun-Teh Lee, Jiman Nelson, Sally Sheng, Hsiu-Wan Meng, Luyao Chen, Muhammad F Walji, Xioaqian Jiang, Shayan Shams

* 8 pages, 8 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Treatment Effect Estimation using machine learning for Healthcare application: tutorial and benchmark


Sep 27, 2021
Yaobin Ling, Pulakesh Upadhyaya, Luyao Chen, Xiaoqian Jiang, Yejin Kim

* 35 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Drug Repurposing for COVID-19 using Graph Neural Network with Genetic, Mechanistic, and Epidemiological Validation


Sep 23, 2020
Kanglin Hsieh, Yinyin Wang, Luyao Chen, Zhongming Zhao, Sean Savitz, Xiaoqian Jiang, Jing Tang, Yejin Kim


  Access Paper or Ask Questions

CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases


Sep 11, 2019
Tao Yu, Rui Zhang, He Yang Er, Suyi Li, Eric Xue, Bo Pang, Xi Victoria Lin, Yi Chern Tan, Tianze Shi, Zihan Li, Youxuan Jiang, Michihiro Yasunaga, Sungrok Shim, Tao Chen, Alexander Fabbri, Zifan Li, Luyao Chen, Yuwen Zhang, Shreya Dixit, Vincent Zhang, Caiming Xiong, Richard Socher, Walter S Lasecki, Dragomir Radev

* Accepted to EMNLP 2019, long paper 

  Access Paper or Ask Questions