Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

GANTEE: Generative Adversatial Network for Taxonomy Entering Evaluation


Mar 25, 2023
Zhouhong Gu, Sihang Jiang, Jingping Liu, Yanghua Xiao, Hongwei Feng, Zhixu Li, Jiaqing Liang, Jian Zhong

Add code

* Accepted by AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

FL-Tuning: Layer Tuning for Feed-Forward Network in Transformer


Jun 30, 2022
Jingping Liu, Yuqiu Song, Kui Xue, Hongli Sun, Chao Wang, Lihan Chen, Haiyun Jiang, Jiaqing Liang, Tong Ruan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Rule Mining over Knowledge Graphs via Reinforcement Learning


Feb 21, 2022
Lihan Chen, Sihang Jiang, Jingping Liu, Chao Wang, Sheng Zhang, Chenhao Xie, Jiaqing Liang, Yanghua Xiao, Rui Song

Add code

* KNOSYS_108371, 2022 
* Knowledge-Based Systems 

   Access Paper or Ask Questions

Revisiting the Negative Data of Distantly Supervised Relation Extraction


May 21, 2021
Chenhao Xie, Jiaqing Liang, Jingping Liu, Chengsong Huang, Wenhao Huang, Yanghua Xiao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

CN-Probase: A Data-driven Approach for Large-scale Chinese Taxonomy Construction


Feb 27, 2019
Jindong Chen, Ao Wang, Jiangjie Chen, Yanghua Xiao, Zhendong Chu, Jingping Liu, Jiaqing Liang, Wei Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Deep Short Text Classification with Knowledge Powered Attention


Feb 21, 2019
Jindong Chen, Yizhou Hu, Jingping Liu, Yanghua Xiao, Haiyun Jiang

Add code


   Access Paper or Ask Questions