Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianjun Qian

Progressive Point Cloud Deconvolution Generation Network


Jul 10, 2020
Le Hui, Rui Xu, Jin Xie, Jianjun Qian, Jian Yang

* Accepted to ECCV 2020; Project page: https://github.com/fpthink/PDGN 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Discriminative Tensor Dictionary Learning for Unsupervised Domain Adaptation


May 11, 2019
Songsong Wu, Yan Yan, Hao Tang, Jianjun Qian, Jian Zhang, Xiao-Yuan Jing


  Access Paper or Ask Questions

DSFD: Dual Shot Face Detector


Oct 24, 2018
Jian Li, Yabiao Wang, Changan Wang, Ying Tai, Jianjun Qian, Jian Yang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Nuclear Norm based Matrix Regression with Applications to Face Recognition with Occlusion and Illumination Changes


May 06, 2014
Jian Yang, Jianjun Qian, Lei Luo, Fanlong Zhang, Yicheng Gao

* 30 pages 

  Access Paper or Ask Questions