Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Huaxiong Li

Sparse Spatial Transformers for Few-Shot Learning


Sep 27, 2021
Haoxing Chen, Huaxiong Li, Yaohui Li, Chunlin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Multi-level Metric Learning for Few-shot Image Recognition


Apr 12, 2021
Haoxing Chen, Huaxiong Li, Yaohui Li, Chunlin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Representation based Query-Specific Prototypical Network for Few-Shot Image Classification


Mar 21, 2021
Yaohui Li, Huaxiong Li, Haoxing Chen, Chunlin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Multi-scale Adaptive Task Attention Network for Few-Shot Learning


Nov 30, 2020
Haoxing Chen, Huaxiong Li, Yaohui Li, Chunlin Chen


  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions