Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Deep Reinforcement Learning Microgrid Optimization Strategy Considering Priority Flexible Demand Side


Nov 11, 2022
Jinsong Sang, Hongbin Sun, Lei Kou

Add code

* Sensors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DBQ-SSD: Dynamic Ball Query for Efficient 3D Object Detection


Jul 22, 2022
Jinrong Yang, Lin Song, Songtao Liu, Zeming Li, Xiaoping Li, Hongbin Sun, Jian Sun, Nanning Zheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

S2TNet: Spatio-Temporal Transformer Networks for Trajectory Prediction in Autonomous Driving


Jun 22, 2022
Weihuang Chen, Fangfang Wang, Hongbin Sun

Add code

* Accepted by ACML2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RF-LIO: Removal-First Tightly-coupled Lidar Inertial Odometry in High Dynamic Environments


Jun 19, 2022
Chenglong Qian, Zhaohong Xiang, Zhuoran Wu, Hongbin Sun

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Enhancing Semantic Code Search with Multimodal Contrastive Learning and Soft Data Augmentation


Apr 08, 2022
Ensheng Shi, Wenchao Gub, Yanlin Wang, Lun Du, Hongyu Zhang, Shi Han, Dongmei Zhang, Hongbin Sun

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ECMG: Exemplar-based Commit Message Generation


Apr 07, 2022
Ensheng Shia, Yanlin Wang, Lun Du, Hongyu Zhang, Shi Han, Dongmei Zhang, Hongbin Sun

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

One-Step Two-Critic Deep Reinforcement Learning for Inverter-based Volt-Var Control in Active Distribution Networks


Mar 30, 2022
Qiong Liu, Ye Guo, Lirong Deng, Haotian Liu, Dongyu Li, Hongbin Sun, Wenqi Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Fair and Efficient Hybrid Federated Learning Framework based on XGBoost for Distributed Power Prediction


Jan 08, 2022
Haizhou Liu, Xuan Zhang, Xinwei Shen, Hongbin Sun

Add code

* 10 pages, 11 figures, 2 tables and 3 frameworks 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

threaTrace: Detecting and Tracing Host-based Threats in Node Level Through Provenance Graph Learning


Nov 08, 2021
Su Wang, Zhiliang Wang, Tao Zhou, Xia Yin, Dongqi Han, Han Zhang, Hongbin Sun, Xingang Shi, Jiahai Yang

Add code

* 13 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>