Alert button
Picture for Frank F. Xu

Frank F. Xu

Alert button

WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 25, 2023
Shuyan Zhou, Frank F. Xu, Hao Zhu, Xuhui Zhou, Robert Lo, Abishek Sridhar, Xianyi Cheng, Yonatan Bisk, Daniel Fried, Uri Alon, Graham Neubig

Figure 1 for WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents
Figure 2 for WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents
Figure 3 for WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents
Figure 4 for WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents
Viaarxiv icon

Hierarchical Prompting Assists Large Language Model on Web Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Abishek Sridhar, Robert Lo, Frank F. Xu, Hao Zhu, Shuyan Zhou

Figure 1 for Hierarchical Prompting Assists Large Language Model on Web Navigation
Figure 2 for Hierarchical Prompting Assists Large Language Model on Web Navigation
Figure 3 for Hierarchical Prompting Assists Large Language Model on Web Navigation
Figure 4 for Hierarchical Prompting Assists Large Language Model on Web Navigation
Viaarxiv icon

Active Retrieval Augmented Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 11, 2023
Zhengbao Jiang, Frank F. Xu, Luyu Gao, Zhiqing Sun, Qian Liu, Jane Dwivedi-Yu, Yiming Yang, Jamie Callan, Graham Neubig

Figure 1 for Active Retrieval Augmented Generation
Figure 2 for Active Retrieval Augmented Generation
Figure 3 for Active Retrieval Augmented Generation
Figure 4 for Active Retrieval Augmented Generation
Viaarxiv icon

Why do Nearest Neighbor Language Models Work?

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2023
Frank F. Xu, Uri Alon, Graham Neubig

Figure 1 for Why do Nearest Neighbor Language Models Work?
Figure 2 for Why do Nearest Neighbor Language Models Work?
Figure 3 for Why do Nearest Neighbor Language Models Work?
Figure 4 for Why do Nearest Neighbor Language Models Work?
Viaarxiv icon

DocCoder: Generating Code by Retrieving and Reading Docs

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 13, 2022
Shuyan Zhou, Uri Alon, Frank F. Xu, Zhengbao JIang, Graham Neubig

Figure 1 for DocCoder: Generating Code by Retrieving and Reading Docs
Figure 2 for DocCoder: Generating Code by Retrieving and Reading Docs
Figure 3 for DocCoder: Generating Code by Retrieving and Reading Docs
Figure 4 for DocCoder: Generating Code by Retrieving and Reading Docs
Viaarxiv icon

MCoNaLa: A Benchmark for Code Generation from Multiple Natural Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2022
Zhiruo Wang, Grace Cuenca, Shuyan Zhou, Frank F. Xu, Graham Neubig

Figure 1 for MCoNaLa: A Benchmark for Code Generation from Multiple Natural Languages
Figure 2 for MCoNaLa: A Benchmark for Code Generation from Multiple Natural Languages
Figure 3 for MCoNaLa: A Benchmark for Code Generation from Multiple Natural Languages
Figure 4 for MCoNaLa: A Benchmark for Code Generation from Multiple Natural Languages
Viaarxiv icon

A Systematic Evaluation of Large Language Models of Code

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2022
Frank F. Xu, Uri Alon, Graham Neubig, Vincent J. Hellendoorn

Figure 1 for A Systematic Evaluation of Large Language Models of Code
Figure 2 for A Systematic Evaluation of Large Language Models of Code
Figure 3 for A Systematic Evaluation of Large Language Models of Code
Figure 4 for A Systematic Evaluation of Large Language Models of Code
Viaarxiv icon

Neuro-Symbolic Language Modeling with Automaton-augmented Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2022
Uri Alon, Frank F. Xu, Junxian He, Sudipta Sengupta, Dan Roth, Graham Neubig

Figure 1 for Neuro-Symbolic Language Modeling with Automaton-augmented Retrieval
Figure 2 for Neuro-Symbolic Language Modeling with Automaton-augmented Retrieval
Figure 3 for Neuro-Symbolic Language Modeling with Automaton-augmented Retrieval
Figure 4 for Neuro-Symbolic Language Modeling with Automaton-augmented Retrieval
Viaarxiv icon

Capturing Structural Locality in Non-parametric Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2021
Frank F. Xu, Junxian He, Graham Neubig, Vincent J. Hellendoorn

Figure 1 for Capturing Structural Locality in Non-parametric Language Models
Figure 2 for Capturing Structural Locality in Non-parametric Language Models
Figure 3 for Capturing Structural Locality in Non-parametric Language Models
Figure 4 for Capturing Structural Locality in Non-parametric Language Models
Viaarxiv icon