Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fangli Xu

Heterogeneous Global Graph Neural Networks for Personalized Session-based Recommendation


Jul 08, 2021
Yitong Pang, Lingfei Wu, Qi Shen, Yiming Zhang, Zhihua Wei, Fangli Xu, Ethan Chang, Bo Long

* 11 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Constructing Contrastive samples via Summarization for Text Classification with limited annotations


Apr 11, 2021
Yangkai Du, Tengfei Ma, Lingfei Wu, Fangli Xu, Xuhong Zhang, Shouling Ji


  Access Paper or Ask Questions

Deep Graph Matching and Searching for Semantic Code Retrieval


Oct 24, 2020
Xiang Ling, Lingfei Wu, Saizhuo Wang, Gaoning Pan, Tengfei Ma, Fangli Xu, Alex X. Liu, Chunming Wu, Shouling Ji

* 21 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Graph Matching Networks for Deep Graph Similarity Learning


Jul 08, 2020
Xiang Ling, Lingfei Wu, Saizhuo Wang, Tengfei Ma, Fangli Xu, Alex X. Liu, Chunming Wu, Shouling Ji

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Graph-to-Tree Neural Networks for Learning Structured Input-Output Translation with Applications to Semantic Parsing and Math Word Problem


Apr 07, 2020
Shucheng Li, Lingfei Wu, Shiwei Feng, Fangli Xu, Fengyuan Xu, Sheng Zhong

* 11 pages including references 

  Access Paper or Ask Questions

MUTLA: A Large-Scale Dataset for Multimodal Teaching and Learning Analytics


Oct 05, 2019
Fangli Xu, Lingfei Wu, KP Thai, Carol Hsu, Wei Wang, Richard Tong

* 3 pages, 1 figure, 2 tables workshop paper 

  Access Paper or Ask Questions

Word Mover's Embedding: From Word2Vec to Document Embedding


Oct 30, 2018
Lingfei Wu, Ian E. H. Yen, Kun Xu, Fangli Xu, Avinash Balakrishnan, Pin-Yu Chen, Pradeep Ravikumar, Michael J. Witbrock

* EMNLP'18 Camera-Ready Version 

  Access Paper or Ask Questions

Random Warping Series: A Random Features Method for Time-Series Embedding


Sep 14, 2018
Lingfei Wu, Ian En-Hsu Yen, Jinfeng Yi, Fangli Xu, Qi Lei, Michael Witbrock

* AIStats18, Oral Paper, Add code link for generating RWS 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Spectral Clustering Using Random Binning Features


Aug 11, 2018
Lingfei Wu, Pin-Yu Chen, Ian En-Hsu Yen, Fangli Xu, Yinglong Xia, Charu Aggarwal

* KDD'18, Oral Paper 

  Access Paper or Ask Questions

D2KE: From Distance to Kernel and Embedding


May 25, 2018
Lingfei Wu, Ian En-Hsu Yen, Fangli Xu, Pradeep Ravikumar, Michael Witbrock

* 15 pages, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions