Alert button
Picture for Cong Fang

Cong Fang

Alert button

Accelerated Gradient Algorithms with Adaptive Subspace Search for Instance-Faster Optimization

Dec 06, 2023
Yuanshi Liu, Hanzhen Zhao, Yang Xu, Pengyun Yue, Cong Fang

Viaarxiv icon

CORE: Common Random Reconstruction for Distributed Optimization with Provable Low Communication Complexity

Sep 23, 2023
Pengyun Yue, Hanzhen Zhao, Cong Fang, Di He, Liwei Wang, Zhouchen Lin, Song-chun Zhu

Figure 1 for CORE: Common Random Reconstruction for Distributed Optimization with Provable Low Communication Complexity
Figure 2 for CORE: Common Random Reconstruction for Distributed Optimization with Provable Low Communication Complexity
Figure 3 for CORE: Common Random Reconstruction for Distributed Optimization with Provable Low Communication Complexity
Figure 4 for CORE: Common Random Reconstruction for Distributed Optimization with Provable Low Communication Complexity
Viaarxiv icon

Task-Robust Pre-Training for Worst-Case Downstream Adaptation

Jul 05, 2023
Jianghui Wang, Yang Chen, Xingyu Xie, Cong Fang, Zhouchen Lin

Figure 1 for Task-Robust Pre-Training for Worst-Case Downstream Adaptation
Figure 2 for Task-Robust Pre-Training for Worst-Case Downstream Adaptation
Figure 3 for Task-Robust Pre-Training for Worst-Case Downstream Adaptation
Figure 4 for Task-Robust Pre-Training for Worst-Case Downstream Adaptation
Viaarxiv icon

Policy Representation via Diffusion Probability Model for Reinforcement Learning

May 22, 2023
Long Yang, Zhixiong Huang, Fenghao Lei, Yucun Zhong, Yiming Yang, Cong Fang, Shiting Wen, Binbin Zhou, Zhouchen Lin

Figure 1 for Policy Representation via Diffusion Probability Model for Reinforcement Learning
Figure 2 for Policy Representation via Diffusion Probability Model for Reinforcement Learning
Figure 3 for Policy Representation via Diffusion Probability Model for Reinforcement Learning
Figure 4 for Policy Representation via Diffusion Probability Model for Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Environment Invariant Linear Least Squares

Mar 06, 2023
Jianqing Fan, Cong Fang, Yihong Gu, Tong Zhang

Figure 1 for Environment Invariant Linear Least Squares
Figure 2 for Environment Invariant Linear Least Squares
Figure 3 for Environment Invariant Linear Least Squares
Figure 4 for Environment Invariant Linear Least Squares
Viaarxiv icon

Provable Particle-based Primal-Dual Algorithm for Mixed Nash Equilibrium

Mar 02, 2023
Shihong Ding, Hanze Dong, Cong Fang, Zhouchen Lin, Tong Zhang

Figure 1 for Provable Particle-based Primal-Dual Algorithm for Mixed Nash Equilibrium
Figure 2 for Provable Particle-based Primal-Dual Algorithm for Mixed Nash Equilibrium
Viaarxiv icon

A Roadmap for Big Model

Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

Figure 1 for A Roadmap for Big Model
Figure 2 for A Roadmap for Big Model
Figure 3 for A Roadmap for Big Model
Figure 4 for A Roadmap for Big Model
Viaarxiv icon

Layer-Peeled Model: Toward Understanding Well-Trained Deep Neural Networks

Feb 15, 2021
Cong Fang, Hangfeng He, Qi Long, Weijie J. Su

Figure 1 for Layer-Peeled Model: Toward Understanding Well-Trained Deep Neural Networks
Figure 2 for Layer-Peeled Model: Toward Understanding Well-Trained Deep Neural Networks
Figure 3 for Layer-Peeled Model: Toward Understanding Well-Trained Deep Neural Networks
Figure 4 for Layer-Peeled Model: Toward Understanding Well-Trained Deep Neural Networks
Viaarxiv icon