Alert button
Picture for Bharat Lal Bhatnagar

Bharat Lal Bhatnagar

Alert button

GEARS: Local Geometry-aware Hand-object Interaction Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Keyang Zhou, Bharat Lal Bhatnagar, Jan Eric Lenssen, Gerard Pons-moll

Viaarxiv icon

FORCE: Dataset and Method for Intuitive Physics Guided Human-object Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Xiaohan Zhang, Bharat Lal Bhatnagar, Sebastian Starke, Ilya Petrov, Vladimir Guzov, Helisa Dhamo, Eduardo Pérez-Pellitero, Gerard Pons-Moll

Figure 1 for FORCE: Dataset and Method for Intuitive Physics Guided Human-object Interaction
Figure 2 for FORCE: Dataset and Method for Intuitive Physics Guided Human-object Interaction
Figure 3 for FORCE: Dataset and Method for Intuitive Physics Guided Human-object Interaction
Figure 4 for FORCE: Dataset and Method for Intuitive Physics Guided Human-object Interaction
Viaarxiv icon

RoHM: Robust Human Motion Reconstruction via Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Siwei Zhang, Bharat Lal Bhatnagar, Yuanlu Xu, Alexander Winkler, Petr Kadlecek, Siyu Tang, Federica Bogo

Viaarxiv icon

RHOBIN Challenge: Reconstruction of Human Object Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2024
Xianghui Xie, Xi Wang, Nikos Athanasiou, Bharat Lal Bhatnagar, Chun-Hao P. Huang, Kaichun Mo, Hao Chen, Xia Jia, Zerui Zhang, Liangxian Cui, Xiao Lin, Bingqiao Qian, Jie Xiao, Wenfei Yang, Hyeongjin Nam, Daniel Sungho Jung, Kihoon Kim, Kyoung Mu Lee, Otmar Hilliges, Gerard Pons-Moll

Viaarxiv icon

Template Free Reconstruction of Human-object Interaction with Procedural Interaction Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Xianghui Xie, Bharat Lal Bhatnagar, Jan Eric Lenssen, Gerard Pons-Moll

Viaarxiv icon

GAN-Avatar: Controllable Personalized GAN-based Human Head Avatar

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2023
Berna Kabadayi, Wojciech Zielonka, Bharat Lal Bhatnagar, Gerard Pons-Moll, Justus Thies

Viaarxiv icon

NSF: Neural Surface Fields for Human Modeling from Monocular Depth

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 30, 2023
Yuxuan Xue, Bharat Lal Bhatnagar, Riccardo Marin, Nikolaos Sarafianos, Yuanlu Xu, Gerard Pons-Moll, Tony Tung

Figure 1 for NSF: Neural Surface Fields for Human Modeling from Monocular Depth
Figure 2 for NSF: Neural Surface Fields for Human Modeling from Monocular Depth
Figure 3 for NSF: Neural Surface Fields for Human Modeling from Monocular Depth
Figure 4 for NSF: Neural Surface Fields for Human Modeling from Monocular Depth
Viaarxiv icon

Visibility Aware Human-Object Interaction Tracking from Single RGB Camera

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2023
Xianghui Xie, Bharat Lal Bhatnagar, Gerard Pons-Moll

Figure 1 for Visibility Aware Human-Object Interaction Tracking from Single RGB Camera
Figure 2 for Visibility Aware Human-Object Interaction Tracking from Single RGB Camera
Figure 3 for Visibility Aware Human-Object Interaction Tracking from Single RGB Camera
Figure 4 for Visibility Aware Human-Object Interaction Tracking from Single RGB Camera
Viaarxiv icon

COUCH: Towards Controllable Human-Chair Interactions

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2022
Xiaohan Zhang, Bharat Lal Bhatnagar, Vladimir Guzov, Sebastian Starke, Gerard Pons-Moll

Figure 1 for COUCH: Towards Controllable Human-Chair Interactions
Figure 2 for COUCH: Towards Controllable Human-Chair Interactions
Figure 3 for COUCH: Towards Controllable Human-Chair Interactions
Figure 4 for COUCH: Towards Controllable Human-Chair Interactions
Viaarxiv icon

BEHAVE: Dataset and Method for Tracking Human Object Interactions

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2022
Bharat Lal Bhatnagar, Xianghui Xie, Ilya A. Petrov, Cristian Sminchisescu, Christian Theobalt, Gerard Pons-Moll

Figure 1 for BEHAVE: Dataset and Method for Tracking Human Object Interactions
Figure 2 for BEHAVE: Dataset and Method for Tracking Human Object Interactions
Figure 3 for BEHAVE: Dataset and Method for Tracking Human Object Interactions
Figure 4 for BEHAVE: Dataset and Method for Tracking Human Object Interactions
Viaarxiv icon