Alert button
Picture for Alejandro Frangi

Alejandro Frangi

Alert button

From Nano to Macro: Overview of the IEEE Bio Image and Signal Processing Technical Committee

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 31, 2022
Selin Aviyente, Alejandro Frangi, Erik Meijering, Arrate Muñoz-Barrutia, Michael Liebling, Dimitri Van De Ville, Jean-Christophe Olivo-Marin, Jelena Kovačević, Michael Unser

Figure 1 for From Nano to Macro: Overview of the IEEE Bio Image and Signal Processing Technical Committee
Figure 2 for From Nano to Macro: Overview of the IEEE Bio Image and Signal Processing Technical Committee
Figure 3 for From Nano to Macro: Overview of the IEEE Bio Image and Signal Processing Technical Committee
Figure 4 for From Nano to Macro: Overview of the IEEE Bio Image and Signal Processing Technical Committee
Viaarxiv icon

The Multiscenario Multienvironment BioSecure Multimodal Database (BMDB)

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2021
Javier Ortega-Garcia, Julian Fierrez, Fernando Alonso-Fernandez, Javier Galbally, Manuel R Freire, Joaquin Gonzalez-Rodriguez, Carmen Garcia-Mateo, Jose-Luis Alba-Castro, Elisardo Gonzalez-Agulla, Enrique Otero-Muras, Sonia Garcia-Salicetti, Lorene Allano, Bao Ly-Van, Bernadette Dorizzi, Josef Kittler, Thirimachos Bourlai, Norman Poh, Farzin Deravi, Ming NR Ng, Michael Fairhurst, Jean Hennebert, Andreas Humm, Massimo Tistarelli, Linda Brodo, Jonas Richiardi, Andrezj Drygajlo, Harald Ganster, Federico M Sukno, Sri-Kaushik Pavani, Alejandro Frangi, Lale Akarun, Arman Savran

Figure 1 for The Multiscenario Multienvironment BioSecure Multimodal Database (BMDB)
Figure 2 for The Multiscenario Multienvironment BioSecure Multimodal Database (BMDB)
Figure 3 for The Multiscenario Multienvironment BioSecure Multimodal Database (BMDB)
Figure 4 for The Multiscenario Multienvironment BioSecure Multimodal Database (BMDB)
Viaarxiv icon

Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 11, 2021
Shuangchi He, Zehui Lin, Xin Yang, Chaoyu Chen, Jian Wang, Xue Shuang, Ziwei Deng, Qin Liu, Yan Cao, Xiduo Lu, Ruobing Huang, Nishant Ravikumar, Alejandro Frangi, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound
Figure 2 for Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound
Figure 3 for Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound
Figure 4 for Statistical Dependency Guided Contrastive Learning for Multiple Labeling in Prenatal Ultrasound
Viaarxiv icon

Contrastive Rendering for Ultrasound Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2020
Haoming Li, Xin Yang, Jiamin Liang, Wenlong Shi, Chaoyu Chen, Haoran Dou, Rui Li, Rui Gao, Guangquan Zhou, Jinghui Fang, Xiaowen Liang, Ruobing Huang, Alejandro Frangi, Zhiyi Chen, Dong Ni

Figure 1 for Contrastive Rendering for Ultrasound Image Segmentation
Figure 2 for Contrastive Rendering for Ultrasound Image Segmentation
Figure 3 for Contrastive Rendering for Ultrasound Image Segmentation
Figure 4 for Contrastive Rendering for Ultrasound Image Segmentation
Viaarxiv icon

Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 30, 2020
Yuhao Huang, Xin Yang, Rui Li, Jikuan Qian, Xiaoqiong Huang, Wenlong Shi, Haoran Dou, Chaoyu Chen, Yuanji Zhang, Huanjia Luo, Alejandro Frangi, Yi Xiong, Dong Ni

Figure 1 for Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 2 for Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 3 for Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound
Figure 4 for Searching Collaborative Agents for Multi-plane Localization in 3D Ultrasound
Viaarxiv icon