Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

PointGame: Geometrically and Adaptively Masked Auto-Encoder on Point Clouds


Mar 23, 2023
Yun Liu, Xuefeng Yan, Zhilei Chen, Zhiqi Li, Zeyong Wei, Mingqiang Wei

Add code


   Access Paper or Ask Questions

UTOPIC: Uncertainty-aware Overlap Prediction Network for Partial Point Cloud Registration


Aug 12, 2022
Zhilei Chen, Honghua Chen, Lina Gong, Xuefeng Yan, Jun Wang, Yanwen Guo, Jing Qin, Mingqiang Wei

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Dynamic Message Propagation Network for RGB-D Salient Object Detection


Jun 20, 2022
Baian Chen, Zhilei Chen, Xiaowei Hu, Jun Xu, Haoran Xie, Mingqiang Wei, Jing Qin

Add code

* 12 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

AGConv: Adaptive Graph Convolution on 3D Point Clouds


Jun 09, 2022
Mingqiang Wei, Zeyong Wei, Haoran Zhou, Fei Hu, Huajian Si, Zhilei Chen, Zhe Zhu, Jingbo Qiu, Xuefeng Yan, Yanwen Guo, Jun Wang, Jing Qin

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2108.08035 

   Access Paper or Ask Questions