Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhi-Hua Zhou

Towards an Understanding of Benign Overfitting in Neural Networks


Jun 06, 2021
Zhu Li, Zhi-Hua Zhou, Arthur Gretton


  Access Paper or Ask Questions

Non-stationary Online Learning with Memory and Non-stochastic Control


Feb 07, 2021
Peng Zhao, Yu-Xiang Wang, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Isolation Distributional Kernel: A New Tool for Point & Group Anomaly Detection


Sep 24, 2020
Kai Ming Ting, Bi-Cun Xu, Takashi Washio, Zhi-Hua Zhou

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Storage Fit Learning with Feature Evolvable Streams


Jul 22, 2020
Bo-Jian Hou, Yu-Hu Yan, Peng Zhao, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Regret of Convex and Smooth Functions


Jul 07, 2020
Peng Zhao, Yu-Jie Zhang, Lijun Zhang, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Soft Gradient Boosting Machine


Jun 07, 2020
Ji Feng, Yi-Xuan Xu, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Flexible Transmitter Network


Apr 10, 2020
Shao-Qun Zhang, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Exploratory Machine Learning with Unknown Unknowns


Feb 05, 2020
Yu-Jie Zhang, Peng Zhao, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Model Reuse with Reduced Kernel Mean Embedding Specification


Jan 20, 2020
Xi-Zhu Wu, Wenkai Xu, Song Liu, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Label Learning with Deep Forest


Nov 15, 2019
Liang Yang, Xi-Zhu Wu, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

An Unbiased Risk Estimator for Learning with Augmented Classes


Oct 21, 2019
Yu-Jie Zhang, Peng Zhao, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Bifurcation Spiking Neural Network


Sep 18, 2019
Shao-Qun Zhang, Zhi-Hua Zhou

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Expert-Level Atari Imitation Learning from Demonstrations Only


Sep 09, 2019
Xin-Qiang Cai, Yao-Xiang Ding, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou

* 19 pages, 132 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Bandit Convex Optimization in Non-stationary Environments


Jul 29, 2019
Peng Zhao, Guanghui Wang, Lijun Zhang, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Dual Adaptivity: A Universal Algorithm for Minimizing the Adaptive Regret of Convex Functions


Jun 26, 2019
Lijun Zhang, Guanghui Wang, Wei-Wei Tu, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Joint Semantic Domain Alignment and Target Classifier Learning for Unsupervised Domain Adaptation


Jun 10, 2019
Dong-Dong Chen, Yisen Wang, Jinfeng Yi, Zaiyi Chen, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Evaluating the Robustness of Nearest Neighbor Classifiers: A Primal-Dual Perspective


Jun 10, 2019
Lu Wang, Xuanqing Liu, Jinfeng Yi, Zhi-Hua Zhou, Cho-Jui Hsieh


  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning Experience Reuse with Policy Residual Representation


May 31, 2019
Wen-Ji Zhou, Yang Yu, Yingfeng Chen, Kai Guan, Tangjie Lv, Changjie Fan, Zhi-Hua Zhou

* Conference version appears in IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Confuse: Generating Training Time Adversarial Data with Auto-Encoder


May 22, 2019
Ji Feng, Qi-Zhi Cai, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Regret of Convex and Smooth Functions


May 09, 2019
Lijun Zhang, Tie-Yan Liu, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Forest Representation Learning Guided by Margin Distribution


May 07, 2019
Shen-Huan Lv, Liang Yang, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Prediction with Unpredictable Feature Evolution


Apr 27, 2019
Bo-Jian Hou, Lijun Zhang, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Reliable Weakly Supervised Learning: Maximize Gain and Maintain Safeness


Apr 22, 2019
Lan-Zhe Guo, Yu-Feng Li, Ming Li, Jin-Feng Yi, Bo-Wen Zhou, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Approximation of Smooth and Strongly Convex Functions: Beyond the $O(1/T)$ Convergence Rate


Jan 27, 2019
Lijun Zhang, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Optimal Margin Distribution Network


Dec 27, 2018
Shen-Huan Lv, Lu Wang, Zhi-Hua Zhou

* 25 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

$\ell_1$-regression with Heavy-tailed Distributions


Oct 25, 2018
Lijun Zhang, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Online Learning in Dynamic Environments


Oct 25, 2018
Lijun Zhang, Shiyin Lu, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Learning with Interpretable Structure from RNN


Oct 25, 2018
Bo-Jian Hou, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions

On the Resistance of Nearest Neighbor to Random Noisy Labels


Sep 13, 2018
Wei Gao, Bin-Bin Yang, Zhi-Hua Zhou

* 35 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Handling Concept Drift via Model Reuse


Sep 08, 2018
Peng Zhao, Le-Wen Cai, Zhi-Hua Zhou


  Access Paper or Ask Questions