Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yongqing Wang

GigaSpeech: An Evolving, Multi-domain ASR Corpus with 10,000 Hours of Transcribed Audio


Jun 13, 2021
Guoguo Chen, Shuzhou Chai, Guanbo Wang, Jiayu Du, Wei-Qiang Zhang, Chao Weng, Dan Su, Daniel Povey, Jan Trmal, Junbo Zhang, Mingjie Jin, Sanjeev Khudanpur, Shinji Watanabe, Shuaijiang Zhao, Wei Zou, Xiangang Li, Xuchen Yao, Yongqing Wang, Yujun Wang, Zhao You, Zhiyong Yan


  Access Paper or Ask Questions

Locate Who You Are: Matching Geo-location to Text for Anchor Link Prediction


Apr 19, 2021
Jiangli Shao, Yongqing Wang, Hao Gao, Huawei Shen, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

speechocean762: An Open-Source Non-native English Speech Corpus For Pronunciation Assessment


Apr 03, 2021
Junbo Zhang, Zhiwen Zhang, Yongqing Wang, Zhiyong Yan, Qiong Song, Yukai Huang, Ke Li, Daniel Povey, Yujun Wang


  Access Paper or Ask Questions

GCN-ALP: Addressing Matching Collisions in Anchor Link Prediction


Mar 19, 2021
Hao Gao, Yongqing Wang, Shanshan Lyu, Huawei Shen, Xueqi Cheng

* 8 pages, 5figures, ICKG 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Marked Temporal Dynamics Modeling based on Recurrent Neural Network


Jan 14, 2017
Yongqing Wang, Shenghua Liu, Huawei Shen, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions