Alert button
Picture for Zhizhong Chai

Zhizhong Chai

Alert button

Deep Rib Fracture Instance Segmentation and Classification from CT on the RibFrac Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Jiancheng Yang, Rui Shi, Liang Jin, Xiaoyang Huang, Kaiming Kuang, Donglai Wei, Shixuan Gu, Jianying Liu, Pengfei Liu, Zhizhong Chai, Yongjie Xiao, Hao Chen, Liming Xu, Bang Du, Xiangyi Yan, Hao Tang, Adam Alessio, Gregory Holste, Jiapeng Zhang, Xiaoming Wang, Jianye He, Lixuan Che, Hanspeter Pfister, Ming Li, Bingbing Ni

Viaarxiv icon

Deep Omni-supervised Learning for Rib Fracture Detection from Chest Radiology Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 23, 2023
Zhizhong Chai, Luyang Luo, Huangjing Lin, Pheng-Ann Heng, Hao Chen

Figure 1 for Deep Omni-supervised Learning for Rib Fracture Detection from Chest Radiology Images
Figure 2 for Deep Omni-supervised Learning for Rib Fracture Detection from Chest Radiology Images
Figure 3 for Deep Omni-supervised Learning for Rib Fracture Detection from Chest Radiology Images
Figure 4 for Deep Omni-supervised Learning for Rib Fracture Detection from Chest Radiology Images
Viaarxiv icon

ORF-Net: Deep Omni-supervised Rib Fracture Detection from Chest CT Scans

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 05, 2022
Zhizhong Chai, Huangjing Lin, Luyang Luo, Pheng-Ann Heng, Hao Chen

Figure 1 for ORF-Net: Deep Omni-supervised Rib Fracture Detection from Chest CT Scans
Figure 2 for ORF-Net: Deep Omni-supervised Rib Fracture Detection from Chest CT Scans
Figure 3 for ORF-Net: Deep Omni-supervised Rib Fracture Detection from Chest CT Scans
Viaarxiv icon

Conquering Data Variations in Resolution: A Slice-Aware Multi-Branch Decoder Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2022
Shuxin Wang, Shilei Cao, Zhizhong Chai, Dong Wei, Kai Ma, Liansheng Wang, Yefeng Zheng

Figure 1 for Conquering Data Variations in Resolution: A Slice-Aware Multi-Branch Decoder Network
Figure 2 for Conquering Data Variations in Resolution: A Slice-Aware Multi-Branch Decoder Network
Figure 3 for Conquering Data Variations in Resolution: A Slice-Aware Multi-Branch Decoder Network
Figure 4 for Conquering Data Variations in Resolution: A Slice-Aware Multi-Branch Decoder Network
Viaarxiv icon

Deep Semi-supervised Metric Learning with Dual Alignment for Cervical Cancer Cell Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2021
Zhizhong Chai, Luyang Luo, Huangjing Lin, Hao Chen, Pheng-Ann Heng

Figure 1 for Deep Semi-supervised Metric Learning with Dual Alignment for Cervical Cancer Cell Detection
Figure 2 for Deep Semi-supervised Metric Learning with Dual Alignment for Cervical Cancer Cell Detection
Figure 3 for Deep Semi-supervised Metric Learning with Dual Alignment for Cervical Cancer Cell Detection
Figure 4 for Deep Semi-supervised Metric Learning with Dual Alignment for Cervical Cancer Cell Detection
Viaarxiv icon