Alert button
Picture for Yingqi Liu

Yingqi Liu

Alert button

Towards More Suitable Personalization in Federated Learning via Decentralized Partial Model Training

May 24, 2023
Yifan Shi, Yingqi Liu, Yan Sun, Zihao Lin, Li Shen, Xueqian Wang, Dacheng Tao

Figure 1 for Towards More Suitable Personalization in Federated Learning via Decentralized Partial Model Training
Figure 2 for Towards More Suitable Personalization in Federated Learning via Decentralized Partial Model Training
Figure 3 for Towards More Suitable Personalization in Federated Learning via Decentralized Partial Model Training
Figure 4 for Towards More Suitable Personalization in Federated Learning via Decentralized Partial Model Training
Viaarxiv icon

Towards the Flatter Landscape and Better Generalization in Federated Learning under Client-level Differential Privacy

May 02, 2023
Yifan Shi, Kang Wei, Li Shen, Yingqi Liu, Xueqian Wang, Bo Yuan, Dacheng Tao

Figure 1 for Towards the Flatter Landscape and Better Generalization in Federated Learning under Client-level Differential Privacy
Figure 2 for Towards the Flatter Landscape and Better Generalization in Federated Learning under Client-level Differential Privacy
Figure 3 for Towards the Flatter Landscape and Better Generalization in Federated Learning under Client-level Differential Privacy
Figure 4 for Towards the Flatter Landscape and Better Generalization in Federated Learning under Client-level Differential Privacy
Viaarxiv icon

Detecting Backdoors in Pre-trained Encoders

Mar 23, 2023
Shiwei Feng, Guanhong Tao, Siyuan Cheng, Guangyu Shen, Xiangzhe Xu, Yingqi Liu, Kaiyuan Zhang, Shiqing Ma, Xiangyu Zhang

Figure 1 for Detecting Backdoors in Pre-trained Encoders
Figure 2 for Detecting Backdoors in Pre-trained Encoders
Figure 3 for Detecting Backdoors in Pre-trained Encoders
Figure 4 for Detecting Backdoors in Pre-trained Encoders
Viaarxiv icon

Make Landscape Flatter in Differentially Private Federated Learning

Mar 20, 2023
Yifan Shi, Yingqi Liu, Kang Wei, Li Shen, Xueqian Wang, Dacheng Tao

Figure 1 for Make Landscape Flatter in Differentially Private Federated Learning
Figure 2 for Make Landscape Flatter in Differentially Private Federated Learning
Figure 3 for Make Landscape Flatter in Differentially Private Federated Learning
Figure 4 for Make Landscape Flatter in Differentially Private Federated Learning
Viaarxiv icon

BEAGLE: Forensics of Deep Learning Backdoor Attack for Better Defense

Jan 16, 2023
Siyuan Cheng, Guanhong Tao, Yingqi Liu, Shengwei An, Xiangzhe Xu, Shiwei Feng, Guangyu Shen, Kaiyuan Zhang, Qiuling Xu, Shiqing Ma, Xiangyu Zhang

Figure 1 for BEAGLE: Forensics of Deep Learning Backdoor Attack for Better Defense
Figure 2 for BEAGLE: Forensics of Deep Learning Backdoor Attack for Better Defense
Figure 3 for BEAGLE: Forensics of Deep Learning Backdoor Attack for Better Defense
Figure 4 for BEAGLE: Forensics of Deep Learning Backdoor Attack for Better Defense
Viaarxiv icon

Backdoor Vulnerabilities in Normally Trained Deep Learning Models

Nov 29, 2022
Guanhong Tao, Zhenting Wang, Siyuan Cheng, Shiqing Ma, Shengwei An, Yingqi Liu, Guangyu Shen, Zhuo Zhang, Yunshu Mao, Xiangyu Zhang

Figure 1 for Backdoor Vulnerabilities in Normally Trained Deep Learning Models
Figure 2 for Backdoor Vulnerabilities in Normally Trained Deep Learning Models
Figure 3 for Backdoor Vulnerabilities in Normally Trained Deep Learning Models
Figure 4 for Backdoor Vulnerabilities in Normally Trained Deep Learning Models
Viaarxiv icon

FLIP: A Provable Defense Framework for Backdoor Mitigation in Federated Learning

Oct 23, 2022
Kaiyuan Zhang, Guanhong Tao, Qiuling Xu, Siyuan Cheng, Shengwei An, Yingqi Liu, Shiwei Feng, Guangyu Shen, Pin-Yu Chen, Shiqing Ma, Xiangyu Zhang

Figure 1 for FLIP: A Provable Defense Framework for Backdoor Mitigation in Federated Learning
Figure 2 for FLIP: A Provable Defense Framework for Backdoor Mitigation in Federated Learning
Figure 3 for FLIP: A Provable Defense Framework for Backdoor Mitigation in Federated Learning
Figure 4 for FLIP: A Provable Defense Framework for Backdoor Mitigation in Federated Learning
Viaarxiv icon

Efficient Image Super-Resolution using Vast-Receptive-Field Attention

Oct 12, 2022
Lin Zhou, Haoming Cai, Jinjin Gu, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Yu Qiao, Chao Dong

Figure 1 for Efficient Image Super-Resolution using Vast-Receptive-Field Attention
Figure 2 for Efficient Image Super-Resolution using Vast-Receptive-Field Attention
Figure 3 for Efficient Image Super-Resolution using Vast-Receptive-Field Attention
Figure 4 for Efficient Image Super-Resolution using Vast-Receptive-Field Attention
Viaarxiv icon

Traffic Analytics Development Kits (TADK): Enable Real-Time AI Inference in Networking Apps

Aug 16, 2022
Kun Qiu, Harry Chang, Ying Wang, Xiahui Yu, Wenjun Zhu, Yingqi Liu, Jianwei Ma, Weigang Li, Xiaobo Liu, Shuo Dai

Figure 1 for Traffic Analytics Development Kits (TADK): Enable Real-Time AI Inference in Networking Apps
Figure 2 for Traffic Analytics Development Kits (TADK): Enable Real-Time AI Inference in Networking Apps
Figure 3 for Traffic Analytics Development Kits (TADK): Enable Real-Time AI Inference in Networking Apps
Figure 4 for Traffic Analytics Development Kits (TADK): Enable Real-Time AI Inference in Networking Apps
Viaarxiv icon

DECK: Model Hardening for Defending Pervasive Backdoors

Jun 18, 2022
Guanhong Tao, Yingqi Liu, Siyuan Cheng, Shengwei An, Zhuo Zhang, Qiuling Xu, Guangyu Shen, Xiangyu Zhang

Figure 1 for DECK: Model Hardening for Defending Pervasive Backdoors
Figure 2 for DECK: Model Hardening for Defending Pervasive Backdoors
Figure 3 for DECK: Model Hardening for Defending Pervasive Backdoors
Figure 4 for DECK: Model Hardening for Defending Pervasive Backdoors
Viaarxiv icon