Alert button
Picture for Yihui Ren

Yihui Ren

Alert button

Continuous Field Reconstruction from Sparse Observations with Implicit Neural Networks

Jan 21, 2024
Xihaier Luo, Wei Xu, Yihui Ren, Shinjae Yoo, Balu Nadiga

Viaarxiv icon

Fast 2D Bicephalous Convolutional Autoencoder for Compressing 3D Time Projection Chamber Data

Oct 23, 2023
Yi Huang, Yihui Ren, Shinjae Yoo, Jin Huang

Figure 1 for Fast 2D Bicephalous Convolutional Autoencoder for Compressing 3D Time Projection Chamber Data
Figure 2 for Fast 2D Bicephalous Convolutional Autoencoder for Compressing 3D Time Projection Chamber Data
Figure 3 for Fast 2D Bicephalous Convolutional Autoencoder for Compressing 3D Time Projection Chamber Data
Figure 4 for Fast 2D Bicephalous Convolutional Autoencoder for Compressing 3D Time Projection Chamber Data
Viaarxiv icon

DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies

Oct 11, 2023
Shuaiwen Leon Song, Bonnie Kruft, Minjia Zhang, Conglong Li, Shiyang Chen, Chengming Zhang, Masahiro Tanaka, Xiaoxia Wu, Jeff Rasley, Ammar Ahmad Awan, Connor Holmes, Martin Cai, Adam Ghanem, Zhongzhu Zhou, Yuxiong He, Pete Luferenko, Divya Kumar, Jonathan Weyn, Ruixiong Zhang, Sylwester Klocek, Volodymyr Vragov, Mohammed AlQuraishi, Gustaf Ahdritz, Christina Floristean, Cristina Negri, Rao Kotamarthi, Venkatram Vishwanath, Arvind Ramanathan, Sam Foreman, Kyle Hippe, Troy Arcomano, Romit Maulik, Maxim Zvyagin, Alexander Brace, Bin Zhang, Cindy Orozco Bohorquez, Austin Clyde, Bharat Kale, Danilo Perez-Rivera, Heng Ma, Carla M. Mann, Michael Irvin, J. Gregory Pauloski, Logan Ward, Valerie Hayot, Murali Emani, Zhen Xie, Diangen Lin, Maulik Shukla, Ian Foster, James J. Davis, Michael E. Papka, Thomas Brettin, Prasanna Balaprakash, Gina Tourassi, John Gounley, Heidi Hanson, Thomas E Potok, Massimiliano Lupo Pasini, Kate Evans, Dan Lu, Dalton Lunga, Junqi Yin, Sajal Dash, Feiyi Wang, Mallikarjun Shankar, Isaac Lyngaas, Xiao Wang, Guojing Cong, Pei Zhang, Ming Fan, Siyan Liu, Adolfy Hoisie, Shinjae Yoo, Yihui Ren, William Tang, Kyle Felker, Alexey Svyatkovskiy, Hang Liu, Ashwin Aji, Angela Dalton, Michael Schulte, Karl Schulz, Yuntian Deng, Weili Nie, Josh Romero, Christian Dallago, Arash Vahdat, Chaowei Xiao, Thomas Gibbs, Anima Anandkumar, Rick Stevens

Figure 1 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Figure 2 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Figure 3 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Figure 4 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Viaarxiv icon

Transferable Graph Neural Fingerprint Models for Quick Response to Future Bio-Threats

Jul 17, 2023
Wei Chen, Yihui Ren, Ai Kagawa, Matthew R. Carbone, Samuel Yen-Chi Chen, Xiaohui Qu, Shinjae Yoo, Austin Clyde, Arvind Ramanathan, Rick L. Stevens, Hubertus J. J. van Dam, Deyu Liu

Viaarxiv icon

Unsupervised Domain Transfer for Science: Exploring Deep Learning Methods for Translation between LArTPC Detector Simulations with Differing Response Models

May 05, 2023
Yi Huang, Dmitrii Torbunov, Brett Viren, Haiwang Yu, Jin Huang, Meifeng Lin, Yihui Ren

Figure 1 for Unsupervised Domain Transfer for Science: Exploring Deep Learning Methods for Translation between LArTPC Detector Simulations with Differing Response Models
Figure 2 for Unsupervised Domain Transfer for Science: Exploring Deep Learning Methods for Translation between LArTPC Detector Simulations with Differing Response Models
Figure 3 for Unsupervised Domain Transfer for Science: Exploring Deep Learning Methods for Translation between LArTPC Detector Simulations with Differing Response Models
Figure 4 for Unsupervised Domain Transfer for Science: Exploring Deep Learning Methods for Translation between LArTPC Detector Simulations with Differing Response Models
Viaarxiv icon

Rethinking CycleGAN: Improving Quality of GANs for Unpaired Image-to-Image Translation

Mar 28, 2023
Dmitrii Torbunov, Yi Huang, Huan-Hsin Tseng, Haiwang Yu, Jin Huang, Shinjae Yoo, Meifeng Lin, Brett Viren, Yihui Ren

Figure 1 for Rethinking CycleGAN: Improving Quality of GANs for Unpaired Image-to-Image Translation
Figure 2 for Rethinking CycleGAN: Improving Quality of GANs for Unpaired Image-to-Image Translation
Figure 3 for Rethinking CycleGAN: Improving Quality of GANs for Unpaired Image-to-Image Translation
Figure 4 for Rethinking CycleGAN: Improving Quality of GANs for Unpaired Image-to-Image Translation
Viaarxiv icon

UVCGAN: UNet Vision Transformer cycle-consistent GAN for unpaired image-to-image translation

Mar 21, 2022
Dmitrii Torbunov, Yi Huang, Haiwang Yu, Jin Huang, Shinjae Yoo, Meifeng Lin, Brett Viren, Yihui Ren

Figure 1 for UVCGAN: UNet Vision Transformer cycle-consistent GAN for unpaired image-to-image translation
Figure 2 for UVCGAN: UNet Vision Transformer cycle-consistent GAN for unpaired image-to-image translation
Figure 3 for UVCGAN: UNet Vision Transformer cycle-consistent GAN for unpaired image-to-image translation
Figure 4 for UVCGAN: UNet Vision Transformer cycle-consistent GAN for unpaired image-to-image translation
Viaarxiv icon

A Bayesian Deep Learning Approach to Near-Term Climate Prediction

Feb 23, 2022
Xihaier Luo, Balasubramanya T. Nadiga, Yihui Ren, Ji Hwan Park, Wei Xu, Shinjae Yoo

Figure 1 for A Bayesian Deep Learning Approach to Near-Term Climate Prediction
Figure 2 for A Bayesian Deep Learning Approach to Near-Term Climate Prediction
Figure 3 for A Bayesian Deep Learning Approach to Near-Term Climate Prediction
Figure 4 for A Bayesian Deep Learning Approach to Near-Term Climate Prediction
Viaarxiv icon