Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Heng-Da Xu

Read, Listen, and See: Leveraging Multimodal Information Helps Chinese Spell Checking


May 26, 2021
Heng-Da Xu, Zhongli Li, Qingyu Zhou, Chao Li, Zizhen Wang, Yunbo Cao, Heyan Huang, Xian-Ling Mao

* In ACL Findings 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Informative Dialogue Responses with Keywords-Guided Networks


Jul 03, 2020
Heng-Da Xu, Xian-Ling Mao, Zewen Chi, Jing-Jing Zhu, Fanshu Sun, Heyan Huang


  Access Paper or Ask Questions

Complicated Table Structure Recognition


Aug 28, 2019
Zewen Chi, Heyan Huang, Heng-Da Xu, Houjin Yu, Wanxuan Yin, Xian-Ling Mao


  Access Paper or Ask Questions