Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Representative Image Feature Extraction via Contrastive Learning Pretraining for Chest X-ray Report Generation


Sep 04, 2022
Yu-Jen Chen, Wei-Hsiang Shen, Hao-Wei Chung, Jing-Hao Chiu, Da-Cheng Juan, Tsung-Ying Ho, Chi-Tung Cheng, Meng-Lin Li, Tsung-Yi Ho

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Comprehensive and Clinically Accurate Head and Neck Organs at Risk Delineation via Stratified Deep Learning: A Large-scale Multi-Institutional Study


Nov 01, 2021
Dazhou Guo, Jia Ge, Xianghua Ye, Senxiang Yan, Yi Xin, Yuchen Song, Bing-shen Huang, Tsung-Min Hung, Zhuotun Zhu, Ling Peng, Yanping Ren, Rui Liu, Gong Zhang, Mengyuan Mao, Xiaohua Chen, Zhongjie Lu, Wenxiang Li, Yuzhen Chen, Lingyun Huang, Jing Xiao, Adam P. Harrison, Le Lu, Chien-Yu Lin, Dakai Jin, Tsung-Ying Ho

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-institutional Validation of Two-Streamed Deep Learning Method for Automated Delineation of Esophageal Gross Tumor Volume using planning-CT and FDG-PETCT


Oct 11, 2021
Xianghua Ye, Dazhou Guo, Chen-kan Tseng, Jia Ge, Tsung-Min Hung, Ping-Ching Pai, Yanping Ren, Lu Zheng, Xinli Zhu, Ling Peng, Ying Chen, Xiaohua Chen, Chen-Yu Chou, Danni Chen, Jiaze Yu, Yuzhen Chen, Feiran Jiao, Yi Xin, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Le Lu, Senxiang Yan, Dakai Jin, Tsung-Ying Ho

Add code

* 36 pages, 10 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Interactive Radiotherapy Target Delineation with 3D-Fused Context Propagation


Dec 12, 2020
Chun-Hung Chao, Hsien-Tzu Cheng, Tsung-Ying Ho, Le Lu, Min Sun

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Lymph Node Gross Tumor Volume Detection in Oncology Imaging via Relationship Learning Using Graph Neural Network


Aug 29, 2020
Chun-Hung Chao, Zhuotun Zhu, Dazhou Guo, Ke Yan, Tsung-Ying Ho, Jinzheng Cai, Adam P. Harrison, Xianghua Ye, Jing Xiao, Alan Yuille, Min Sun, Le Lu, Dakai Jin

Add code

* Accepted to MICCAI 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Lymph Node Gross Tumor Volume Detection and Segmentation via Distance-based Gating using 3D CT/PET Imaging in Radiotherapy


Aug 27, 2020
Zhuotun Zhu, Dakai Jin, Ke Yan, Tsung-Ying Ho, Xianghua Ye, Dazhou Guo, Chun-Hung Chao, Jing Xiao, Alan Yuille, Le Lu

Add code

* MICCAI2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Detecting Scatteredly-Distributed, Small, andCritically Important Objects in 3D OncologyImaging via Decision Stratification


May 27, 2020
Zhuotun Zhu, Ke Yan, Dakai Jin, Jinzheng Cai, Tsung-Ying Ho, Adam P Harrison, Dazhou Guo, Chun-Hung Chao, Xianghua Ye, Jing Xiao, Alan Yuille, Le Lu

Add code

* 14 pages, 4 Figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Organ at Risk Segmentation for Head and Neck Cancer using Stratified Learning and Neural Architecture Search


Apr 17, 2020
Dazhou Guo, Dakai Jin, Zhuotun Zhu, Tsung-Ying Ho, Adam P. Harrison, Chun-Hung Chao, Jing Xiao, Alan Yuille, Chien-Yu Lin, Le Lu

Add code

* IEEE CVPR 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Esophageal Clinical Target Volume Delineation using Encoded 3D Spatial Context of Tumors, Lymph Nodes, and Organs At Risk


Sep 06, 2019
Dakai Jin, Dazhou Guo, Tsung-Ying Ho, Adam P. Harrison, Jing Xiao, Chen-kan Tseng, Le Lu

Add code

* MICCAI 2019 (early accept) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Accurate Esophageal Gross Tumor Volume Segmentation in PET/CT using Two-Stream Chained 3D Deep Network Fusion


Sep 06, 2019
Dakai Jin, Dazhou Guo, Tsung-Ying Ho, Adam P. Harrison, Jing Xiao, Chen-kan Tseng, Le Lu

Add code

* MICCAI 2019 (early accept and oral presentation) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>