Alert button
Picture for Nasir M. Rajpoot

Nasir M. Rajpoot

Alert button

CoNIC Challenge: Pushing the Frontiers of Nuclear Detection, Segmentation, Classification and Counting

Mar 14, 2023
Simon Graham, Quoc Dang Vu, Mostafa Jahanifar, Martin Weigert, Uwe Schmidt, Wenhua Zhang, Jun Zhang, Sen Yang, Jinxi Xiang, Xiyue Wang, Josef Lorenz Rumberger, Elias Baumann, Peter Hirsch, Lihao Liu, Chenyang Hong, Angelica I. Aviles-Rivero, Ayushi Jain, Heeyoung Ahn, Yiyu Hong, Hussam Azzuni, Min Xu, Mohammad Yaqub, Marie-Claire Blache, Benoît Piégu, Bertrand Vernay, Tim Scherr, Moritz Böhland, Katharina Löffler, Jiachen Li, Weiqin Ying, Chixin Wang, Dagmar Kainmueller, Carola-Bibiane Schönlieb, Shuolin Liu, Dhairya Talsania, Yughender Meda, Prakash Mishra, Muhammad Ridzuan, Oliver Neumann, Marcel P. Schilling, Markus Reischl, Ralf Mikut, Banban Huang, Hsiang-Chin Chien, Ching-Ping Wang, Chia-Yen Lee, Hong-Kun Lin, Zaiyi Liu, Xipeng Pan, Chu Han, Jijun Cheng, Muhammad Dawood, Srijay Deshpande, Raja Muhammad Saad Bashir, Adam Shephard, Pedro Costa, João D. Nunes, Aurélio Campilho, Jaime S. Cardoso, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Devika R G, Jiji C V, Ye Zhang, Zijie Fang, Zhifan Lin, Yongbing Zhang, Chunhui Lin, Liukun Zhang, Lijian Mao, Min Wu, Vi Thi-Tuong Vo, Soo-Hyung Kim, Taebum Lee, Satoshi Kondo, Satoshi Kasai, Pranay Dumbhare, Vedant Phuse, Yash Dubey, Ankush Jamthikar, Trinh Thi Le Vuong, Jin Tae Kwak, Dorsa Ziaei, Hyun Jung, Tianyi Miao, David Snead, Shan E Ahmed Raza, Fayyaz Minhas, Nasir M. Rajpoot

Figure 1 for CoNIC Challenge: Pushing the Frontiers of Nuclear Detection, Segmentation, Classification and Counting
Figure 2 for CoNIC Challenge: Pushing the Frontiers of Nuclear Detection, Segmentation, Classification and Counting
Figure 3 for CoNIC Challenge: Pushing the Frontiers of Nuclear Detection, Segmentation, Classification and Counting
Figure 4 for CoNIC Challenge: Pushing the Frontiers of Nuclear Detection, Segmentation, Classification and Counting
Viaarxiv icon

Mimicking a Pathologist: Dual Attention Model for Scoring of Gigapixel Histology Images

Feb 19, 2023
Manahil Raza, Ruqayya Awan, Raja Muhammad Saad Bashir, Talha Qaiser, Nasir M. Rajpoot

Figure 1 for Mimicking a Pathologist: Dual Attention Model for Scoring of Gigapixel Histology Images
Figure 2 for Mimicking a Pathologist: Dual Attention Model for Scoring of Gigapixel Histology Images
Figure 3 for Mimicking a Pathologist: Dual Attention Model for Scoring of Gigapixel Histology Images
Figure 4 for Mimicking a Pathologist: Dual Attention Model for Scoring of Gigapixel Histology Images
Viaarxiv icon

Consistency Regularisation in Varying Contexts and Feature Perturbations for Semi-Supervised Semantic Segmentation of Histology Images

Feb 11, 2023
Raja Muhammad Saad Bashir, Talha Qaiser, Shan E Ahmed Raza, Nasir M. Rajpoot

Figure 1 for Consistency Regularisation in Varying Contexts and Feature Perturbations for Semi-Supervised Semantic Segmentation of Histology Images
Figure 2 for Consistency Regularisation in Varying Contexts and Feature Perturbations for Semi-Supervised Semantic Segmentation of Histology Images
Figure 3 for Consistency Regularisation in Varying Contexts and Feature Perturbations for Semi-Supervised Semantic Segmentation of Histology Images
Figure 4 for Consistency Regularisation in Varying Contexts and Feature Perturbations for Semi-Supervised Semantic Segmentation of Histology Images
Viaarxiv icon

Deep Feature based Cross-slide Registration

Feb 27, 2022
Ruqayya Awan, Shan E Ahmed Raza, Johannes Lotz, Nick Weiss, Nasir M. Rajpoot

Figure 1 for Deep Feature based Cross-slide Registration
Figure 2 for Deep Feature based Cross-slide Registration
Figure 3 for Deep Feature based Cross-slide Registration
Figure 4 for Deep Feature based Cross-slide Registration
Viaarxiv icon

Deep Learning based Prediction of MSI in Colorectal Cancer via Prediction of the Status of MMR Markers

Feb 24, 2022
Ruqayya Awan, Mohammed Nimir, Shan E Ahmed Raza, Johannes Lotz, David Snead, Andrew Robison, Nasir M. Rajpoot

Figure 1 for Deep Learning based Prediction of MSI in Colorectal Cancer via Prediction of the Status of MMR Markers
Figure 2 for Deep Learning based Prediction of MSI in Colorectal Cancer via Prediction of the Status of MMR Markers
Figure 3 for Deep Learning based Prediction of MSI in Colorectal Cancer via Prediction of the Status of MMR Markers
Figure 4 for Deep Learning based Prediction of MSI in Colorectal Cancer via Prediction of the Status of MMR Markers
Viaarxiv icon

FedDropoutAvg: Generalizable federated learning for histopathology image classification

Nov 25, 2021
Gozde N. Gunesli, Mohsin Bilal, Shan E Ahmed Raza, Nasir M. Rajpoot

Figure 1 for FedDropoutAvg: Generalizable federated learning for histopathology image classification
Figure 2 for FedDropoutAvg: Generalizable federated learning for histopathology image classification
Figure 3 for FedDropoutAvg: Generalizable federated learning for histopathology image classification
Figure 4 for FedDropoutAvg: Generalizable federated learning for histopathology image classification
Viaarxiv icon

Simultaneous Nuclear Instance and Layer Segmentation in Oral Epithelial Dysplasia

Sep 01, 2021
Adam J. Shephard, Simon Graham, R. M. Saad Bashir, Mostafa Jahanifar, Hanya Mahmood, Syed Ali Khurram, Nasir M. Rajpoot

Figure 1 for Simultaneous Nuclear Instance and Layer Segmentation in Oral Epithelial Dysplasia
Figure 2 for Simultaneous Nuclear Instance and Layer Segmentation in Oral Epithelial Dysplasia
Figure 3 for Simultaneous Nuclear Instance and Layer Segmentation in Oral Epithelial Dysplasia
Figure 4 for Simultaneous Nuclear Instance and Layer Segmentation in Oral Epithelial Dysplasia
Viaarxiv icon