Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Luis Fernando D'Haro

Investigating the Impact of Pre-trained Language Models on Dialog Evaluation


Oct 05, 2021
Chen Zhang, Luis Fernando D'Haro, Yiming Chen, Thomas Friedrichs, Haizhou Li

* Accepted by IWSDS2021 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

DynaEval: Unifying Turn and Dialogue Level Evaluation


Jun 06, 2021
Chen Zhang, Yiming Chen, Luis Fernando D'Haro, Yan Zhang, Thomas Friedrichs, Grandee Lee, Haizhou Li

* ACL-IJCNLP 2021 (Main conference, Long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Overview of the Ninth Dialog System Technology Challenge: DSTC9


Nov 12, 2020
Chulaka Gunasekara, Seokhwan Kim, Luis Fernando D'Haro, Abhinav Rastogi, Yun-Nung Chen, Mihail Eric, Behnam Hedayatnia, Karthik Gopalakrishnan, Yang Liu, Chao-Wei Huang, Dilek Hakkani-Tür, Jinchao Li, Qi Zhu, Lingxiao Luo, Lars Liden, Kaili Huang, Shahin Shayandeh, Runze Liang, Baolin Peng, Zheng Zhang, Swadheen Shukla, Minlie Huang, Jianfeng Gao, Shikib Mehri, Yulan Feng, Carla Gordon, Seyed Hossein Alavi, David Traum, Maxine Eskenazi, Ahmad Beirami, Eunjoon, Cho, Paul A. Crook, Ankita De, Alborz Geramifard, Satwik Kottur, Seungwhan Moon, Shivani Poddar, Rajen Subba


  Access Paper or Ask Questions

Joint Learning of Word and Label Embeddings for Sequence Labelling in Spoken Language Understanding


Oct 16, 2019
Jiewen Wu, Luis Fernando D'Haro, Nancy F. Chen, Pavitra Krishnaswamy, Rafael E. Banchs

* Accepted for publication at ASRU 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Dialog System Technology Challenge 7


Jan 11, 2019
Koichiro Yoshino, Chiori Hori, Julien Perez, Luis Fernando D'Haro, Lazaros Polymenakos, Chulaka Gunasekara, Walter S. Lasecki, Jonathan K. Kummerfeld, Michel Galley, Chris Brockett, Jianfeng Gao, Bill Dolan, Xiang Gao, Huda Alamari, Tim K. Marks, Devi Parikh, Dhruv Batra

* This paper is presented at NIPS2018 2nd Conversational AI workshop 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Video Classification with Knowledge Graphs


Nov 06, 2017
Fang Yuan, Zhe Wang, Jie Lin, Luis Fernando D'Haro, Kim Jung Jae, Zeng Zeng, Vijay Chandrasekhar

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Truly Multi-modal YouTube-8M Video Classification with Video, Audio, and Text


Jul 10, 2017
Zhe Wang, Kingsley Kuan, Mathieu Ravaut, Gaurav Manek, Sibo Song, Yuan Fang, Seokhwan Kim, Nancy Chen, Luis Fernando D'Haro, Luu Anh Tuan, Hongyuan Zhu, Zeng Zeng, Ngai Man Cheung, Georgios Piliouras, Jie Lin, Vijay Chandrasekhar

* 8 pages, Accepted to CVPR'17 Workshop on YouTube-8M Large-Scale Video Understanding 

  Access Paper or Ask Questions