Alert button
Picture for Lingxiao Huang

Lingxiao Huang

Alert button

MuraNet: Multi-task Floor Plan Recognition with Relation Attention

Sep 01, 2023
Lingxiao Huang, Jung-Hsuan Wu, Chiching Wei, Wilson Li

Viaarxiv icon

A Hierarchical Destroy and Repair Approach for Solving Very Large-Scale Travelling Salesman Problem

Aug 09, 2023
Zhang-Hua Fu, Sipeng Sun, Jintong Ren, Tianshu Yu, Haoyu Zhang, Yuanyuan Liu, Lingxiao Huang, Xiang Yan, Pinyan Lu

Figure 1 for A Hierarchical Destroy and Repair Approach for Solving Very Large-Scale Travelling Salesman Problem
Figure 2 for A Hierarchical Destroy and Repair Approach for Solving Very Large-Scale Travelling Salesman Problem
Figure 3 for A Hierarchical Destroy and Repair Approach for Solving Very Large-Scale Travelling Salesman Problem
Figure 4 for A Hierarchical Destroy and Repair Approach for Solving Very Large-Scale Travelling Salesman Problem
Viaarxiv icon

Subset Selection Based On Multiple Rankings in the Presence of Bias: Effectiveness of Fairness Constraints for Multiwinner Voting Score Functions

Jun 16, 2023
Niclas Boehmer, L. Elisa Celis, Lingxiao Huang, Anay Mehrotra, Nisheeth K. Vishnoi

Figure 1 for Subset Selection Based On Multiple Rankings in the Presence of Bias: Effectiveness of Fairness Constraints for Multiwinner Voting Score Functions
Figure 2 for Subset Selection Based On Multiple Rankings in the Presence of Bias: Effectiveness of Fairness Constraints for Multiwinner Voting Score Functions
Figure 3 for Subset Selection Based On Multiple Rankings in the Presence of Bias: Effectiveness of Fairness Constraints for Multiwinner Voting Score Functions
Figure 4 for Subset Selection Based On Multiple Rankings in the Presence of Bias: Effectiveness of Fairness Constraints for Multiwinner Voting Score Functions
Viaarxiv icon

Coresets for Vertical Federated Learning: Regularized Linear Regression and $K$-Means Clustering

Oct 26, 2022
Lingxiao Huang, Zhize Li, Jialin Sun, Haoyu Zhao

Figure 1 for Coresets for Vertical Federated Learning: Regularized Linear Regression and $K$-Means Clustering
Figure 2 for Coresets for Vertical Federated Learning: Regularized Linear Regression and $K$-Means Clustering
Figure 3 for Coresets for Vertical Federated Learning: Regularized Linear Regression and $K$-Means Clustering
Figure 4 for Coresets for Vertical Federated Learning: Regularized Linear Regression and $K$-Means Clustering
Viaarxiv icon

A Roadmap for Big Model

Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

Figure 1 for A Roadmap for Big Model
Figure 2 for A Roadmap for Big Model
Figure 3 for A Roadmap for Big Model
Figure 4 for A Roadmap for Big Model
Viaarxiv icon

Coresets for Time Series Clustering

Oct 28, 2021
Lingxiao Huang, K. Sudhir, Nisheeth K. Vishnoi

Figure 1 for Coresets for Time Series Clustering
Figure 2 for Coresets for Time Series Clustering
Viaarxiv icon

CAC: A Clustering Based Framework for Classification

Feb 23, 2021
Shivin Srivastava, Siddharth Bhatia, Lingxiao Huang, Lim Jun Heng, Kenji Kawaguchi, Vaibhav Rajan

Figure 1 for CAC: A Clustering Based Framework for Classification
Figure 2 for CAC: A Clustering Based Framework for Classification
Figure 3 for CAC: A Clustering Based Framework for Classification
Figure 4 for CAC: A Clustering Based Framework for Classification
Viaarxiv icon

Coresets for Regressions with Panel Data

Nov 03, 2020
Lingxiao Huang, K. Sudhir, Nisheeth K. Vishnoi

Figure 1 for Coresets for Regressions with Panel Data
Figure 2 for Coresets for Regressions with Panel Data
Viaarxiv icon

Fair Classification with Noisy Protected Attributes

Jun 08, 2020
L. Elisa Celis, Lingxiao Huang, Nisheeth K. Vishnoi

Figure 1 for Fair Classification with Noisy Protected Attributes
Figure 2 for Fair Classification with Noisy Protected Attributes
Figure 3 for Fair Classification with Noisy Protected Attributes
Figure 4 for Fair Classification with Noisy Protected Attributes
Viaarxiv icon

Coresets for Clustering with Fairness Constraints

Aug 12, 2019
Lingxiao Huang, Shaofeng H. -C. Jiang, Nisheeth K. Vishnoi

Figure 1 for Coresets for Clustering with Fairness Constraints
Figure 2 for Coresets for Clustering with Fairness Constraints
Figure 3 for Coresets for Clustering with Fairness Constraints
Figure 4 for Coresets for Clustering with Fairness Constraints
Viaarxiv icon