Alert button
Picture for Junda Wang

Junda Wang

Alert button

NoteChat: A Dataset of Synthetic Doctor-Patient Conversations Conditioned on Clinical Notes

Oct 24, 2023
Junda Wang, Zonghai Yao, Zhichao Yang, Huixue Zhou, Rumeng Li, Xun Wang, Yucheng Xu, Hong Yu

Viaarxiv icon

UMASS_BioNLP at MEDIQA-Chat 2023: Can LLMs generate high-quality synthetic note-oriented doctor-patient conversations?

Jun 29, 2023
Junda Wang, Zonghai Yao, Avijit Mitra, Samuel Osebe, Zhichao Yang, Hong Yu

Figure 1 for UMASS_BioNLP at MEDIQA-Chat 2023: Can LLMs generate high-quality synthetic note-oriented doctor-patient conversations?
Figure 2 for UMASS_BioNLP at MEDIQA-Chat 2023: Can LLMs generate high-quality synthetic note-oriented doctor-patient conversations?
Figure 3 for UMASS_BioNLP at MEDIQA-Chat 2023: Can LLMs generate high-quality synthetic note-oriented doctor-patient conversations?
Figure 4 for UMASS_BioNLP at MEDIQA-Chat 2023: Can LLMs generate high-quality synthetic note-oriented doctor-patient conversations?
Viaarxiv icon

Causal Inference via Nonlinear Variable Decorrelation for Healthcare Applications

Sep 29, 2022
Junda Wang, Weijian Li, Han Wang, Hanjia Lyu, Caroline Thirukumaran, Addisu Mesfin, Jiebo Luo

Figure 1 for Causal Inference via Nonlinear Variable Decorrelation for Healthcare Applications
Figure 2 for Causal Inference via Nonlinear Variable Decorrelation for Healthcare Applications
Figure 3 for Causal Inference via Nonlinear Variable Decorrelation for Healthcare Applications
Figure 4 for Causal Inference via Nonlinear Variable Decorrelation for Healthcare Applications
Viaarxiv icon

How COVID-19 Have Changed Crowdfunding: Evidence From GoFundMe

Jun 18, 2021
Junda Wang, Xupin Zhang, Jiebo Luo

Figure 1 for How COVID-19 Have Changed Crowdfunding: Evidence From GoFundMe
Figure 2 for How COVID-19 Have Changed Crowdfunding: Evidence From GoFundMe
Figure 3 for How COVID-19 Have Changed Crowdfunding: Evidence From GoFundMe
Figure 4 for How COVID-19 Have Changed Crowdfunding: Evidence From GoFundMe
Viaarxiv icon