Alert button
Picture for Jieren Deng

Jieren Deng

Alert button

Zero-shot Generalizable Incremental Learning for Vision-Language Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Jieren Deng, Haojian Zhang, Kun Ding, Jianhua Hu, Xingxuan Zhang, Yunkuan Wang

Figure 1 for Zero-shot Generalizable Incremental Learning for Vision-Language Object Detection
Figure 2 for Zero-shot Generalizable Incremental Learning for Vision-Language Object Detection
Figure 3 for Zero-shot Generalizable Incremental Learning for Vision-Language Object Detection
Figure 4 for Zero-shot Generalizable Incremental Learning for Vision-Language Object Detection
Viaarxiv icon

Distilling Adversarial Robustness Using Heterogeneous Teachers

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Jieren Deng, Aaron Palmer, Rigel Mahmood, Ethan Rathbun, Jinbo Bi, Kaleel Mahmood, Derek Aguiar

Viaarxiv icon

Retrieving Conditions from Reference Images for Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Haoran Tang, Xin Zhou, Jieren Deng, Zhihong Pan, Hao Tian, Pratik Chaudhari

Viaarxiv icon

GBSD: Generative Bokeh with Stage Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2023
Jieren Deng, Xin Zhou, Hao Tian, Zhihong Pan, Derek Aguiar

Figure 1 for GBSD: Generative Bokeh with Stage Diffusion
Figure 2 for GBSD: Generative Bokeh with Stage Diffusion
Figure 3 for GBSD: Generative Bokeh with Stage Diffusion
Figure 4 for GBSD: Generative Bokeh with Stage Diffusion
Viaarxiv icon

Smooth and Stepwise Self-Distillation for Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2023
Jieren Deng, Xin Zhou, Hao Tian, Zhihong Pan, Derek Aguiar

Figure 1 for Smooth and Stepwise Self-Distillation for Object Detection
Figure 2 for Smooth and Stepwise Self-Distillation for Object Detection
Figure 3 for Smooth and Stepwise Self-Distillation for Object Detection
Figure 4 for Smooth and Stepwise Self-Distillation for Object Detection
Viaarxiv icon

Incremental Prototype Prompt-tuning with Pre-trained Representation for Class Incremental Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2022
Jieren Deng, Jianhua Hu, Haojian Zhang, Yunkuan Wang

Figure 1 for Incremental Prototype Prompt-tuning with Pre-trained Representation for Class Incremental Learning
Figure 2 for Incremental Prototype Prompt-tuning with Pre-trained Representation for Class Incremental Learning
Figure 3 for Incremental Prototype Prompt-tuning with Pre-trained Representation for Class Incremental Learning
Figure 4 for Incremental Prototype Prompt-tuning with Pre-trained Representation for Class Incremental Learning
Viaarxiv icon

A Secure and Efficient Federated Learning Framework for NLP

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2022
Jieren Deng, Chenghong Wang, Xianrui Meng, Yijue Wang, Ji Li, Sheng Lin, Shuo Han, Fei Miao, Sanguthevar Rajasekaran, Caiwen Ding

Figure 1 for A Secure and Efficient Federated Learning Framework for NLP
Figure 2 for A Secure and Efficient Federated Learning Framework for NLP
Figure 3 for A Secure and Efficient Federated Learning Framework for NLP
Figure 4 for A Secure and Efficient Federated Learning Framework for NLP
Viaarxiv icon

Enabling Super-Fast Deep Learning on Tiny Energy-Harvesting IoT Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2021
Sahidul Islam, Jieren Deng, Shanglin Zhou, Chen Pan, Caiwen Ding, Mimi Xie

Figure 1 for Enabling Super-Fast Deep Learning on Tiny Energy-Harvesting IoT Devices
Figure 2 for Enabling Super-Fast Deep Learning on Tiny Energy-Harvesting IoT Devices
Figure 3 for Enabling Super-Fast Deep Learning on Tiny Energy-Harvesting IoT Devices
Figure 4 for Enabling Super-Fast Deep Learning on Tiny Energy-Harvesting IoT Devices
Viaarxiv icon

SAPAG: A Self-Adaptive Privacy Attack From Gradients

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 14, 2020
Yijue Wang, Jieren Deng, Dan Guo, Chenghong Wang, Xianrui Meng, Hang Liu, Caiwen Ding, Sanguthevar Rajasekaran

Figure 1 for SAPAG: A Self-Adaptive Privacy Attack From Gradients
Figure 2 for SAPAG: A Self-Adaptive Privacy Attack From Gradients
Figure 3 for SAPAG: A Self-Adaptive Privacy Attack From Gradients
Figure 4 for SAPAG: A Self-Adaptive Privacy Attack From Gradients
Viaarxiv icon

ESMFL: Efficient and Secure Models for Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 03, 2020
Sheng Lin, Chenghong Wang, Hongjia Li, Jieren Deng, Yanzhi Wang, Caiwen Ding

Figure 1 for ESMFL: Efficient and Secure Models for Federated Learning
Figure 2 for ESMFL: Efficient and Secure Models for Federated Learning
Figure 3 for ESMFL: Efficient and Secure Models for Federated Learning
Figure 4 for ESMFL: Efficient and Secure Models for Federated Learning
Viaarxiv icon