Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianlong Tan

Image Captioning with Context-Aware Auxiliary Guidance


Jan 04, 2021
Zeliang Song, Xiaofei Zhou, Zhendong Mao, Jianlong Tan


  Access Paper or Ask Questions

Cross-modal Knowledge Reasoning for Knowledge-based Visual Question Answering


Aug 31, 2020
Jing Yu, Zihao Zhu, Yujing Wang, Weifeng Zhang, Yue Hu, Jianlong Tan

* Accepted at Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

RLINK: Deep Reinforcement Learning for User Identity Linkage


Oct 31, 2019
Xiaoxue Li, Yanan Cao, Yanmin Shang, Yangxi Li, Yanbing Liu, Jianlong Tan


  Access Paper or Ask Questions

Deep Active Learning for Anchor User Prediction


Jun 25, 2019
Anfeng Cheng, Chuan Zhou, Hong Yang, Jia Wu, Lei Li, Jianlong Tan, Li Guo

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions