Alert button
Picture for Qianjun Jia

Qianjun Jia

Alert button

Multi-Cycle-Consistent Adversarial Networks for Edge Denoising of Computed Tomography Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2021
Xiaowe Xu, Jiawei Zhang, Jinglan Liu, Yukun Ding, Tianchen Wang, Hailong Qiu, Haiyun Yuan, Jian Zhuang, Wen Xie, Yuhao Dong, Qianjun Jia, Meiping Huang, Yiyu Shi

Figure 1 for Multi-Cycle-Consistent Adversarial Networks for Edge Denoising of Computed Tomography Images
Figure 2 for Multi-Cycle-Consistent Adversarial Networks for Edge Denoising of Computed Tomography Images
Figure 3 for Multi-Cycle-Consistent Adversarial Networks for Edge Denoising of Computed Tomography Images
Figure 4 for Multi-Cycle-Consistent Adversarial Networks for Edge Denoising of Computed Tomography Images
Viaarxiv icon

ImageCHD: A 3D Computed Tomography Image Dataset for Classification of Congenital Heart Disease

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2021
Xiaowei Xu, Tianchen Wang, Jian Zhuang, Haiyun Yuan, Meiping Huang, Jianzheng Cen, Qianjun Jia, Yuhao Dong, Yiyu Shi

Figure 1 for ImageCHD: A 3D Computed Tomography Image Dataset for Classification of Congenital Heart Disease
Figure 2 for ImageCHD: A 3D Computed Tomography Image Dataset for Classification of Congenital Heart Disease
Figure 3 for ImageCHD: A 3D Computed Tomography Image Dataset for Classification of Congenital Heart Disease
Figure 4 for ImageCHD: A 3D Computed Tomography Image Dataset for Classification of Congenital Heart Disease
Viaarxiv icon

Myocardial Segmentation of Cardiac MRI Sequences with Temporal Consistency for Coronary Artery Disease Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2020
Yutian Chen, Xiaowei Xu, Dewen Zeng, Yiyu Shi, Haiyun Yuan, Jian Zhuang, Yuhao Dong, Qianjun Jia, Meiping Huang

Figure 1 for Myocardial Segmentation of Cardiac MRI Sequences with Temporal Consistency for Coronary Artery Disease Diagnosis
Figure 2 for Myocardial Segmentation of Cardiac MRI Sequences with Temporal Consistency for Coronary Artery Disease Diagnosis
Figure 3 for Myocardial Segmentation of Cardiac MRI Sequences with Temporal Consistency for Coronary Artery Disease Diagnosis
Figure 4 for Myocardial Segmentation of Cardiac MRI Sequences with Temporal Consistency for Coronary Artery Disease Diagnosis
Viaarxiv icon

Do Noises Bother Human and Neural Networks In the Same Way? A Medical Image Analysis Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 04, 2020
Shao-Cheng Wen, Yu-Jen Chen, Zihao Liu, Wujie Wen, Xiaowei Xu, Yiyu Shi, Tsung-Yi Ho, Qianjun Jia, Meiping Huang, Jian Zhuang

Figure 1 for Do Noises Bother Human and Neural Networks In the Same Way? A Medical Image Analysis Perspective
Figure 2 for Do Noises Bother Human and Neural Networks In the Same Way? A Medical Image Analysis Perspective
Figure 3 for Do Noises Bother Human and Neural Networks In the Same Way? A Medical Image Analysis Perspective
Figure 4 for Do Noises Bother Human and Neural Networks In the Same Way? A Medical Image Analysis Perspective
Viaarxiv icon

ICA-UNet: ICA Inspired Statistical UNet for Real-time 3D Cardiac Cine MRI Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 18, 2020
Tianchen Wang, Xiaowei Xu, Jinjun Xiong, Qianjun Jia, Haiyun Yuan, Meiping Huang, Jian Zhuang, Yiyu Shi

Figure 1 for ICA-UNet: ICA Inspired Statistical UNet for Real-time 3D Cardiac Cine MRI Segmentation
Figure 2 for ICA-UNet: ICA Inspired Statistical UNet for Real-time 3D Cardiac Cine MRI Segmentation
Figure 3 for ICA-UNet: ICA Inspired Statistical UNet for Real-time 3D Cardiac Cine MRI Segmentation
Figure 4 for ICA-UNet: ICA Inspired Statistical UNet for Real-time 3D Cardiac Cine MRI Segmentation
Viaarxiv icon

Multi-Cycle-Consistent Adversarial Networks for CT Image Denoising

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2020
Jinglan Liu, Yukun Ding, Jinjun Xiong, Qianjun Jia, Meiping Huang, Jian Zhuang, Bike Xie, Chun-Chen Liu, Yiyu Shi

Figure 1 for Multi-Cycle-Consistent Adversarial Networks for CT Image Denoising
Figure 2 for Multi-Cycle-Consistent Adversarial Networks for CT Image Denoising
Figure 3 for Multi-Cycle-Consistent Adversarial Networks for CT Image Denoising
Figure 4 for Multi-Cycle-Consistent Adversarial Networks for CT Image Denoising
Viaarxiv icon

Accurate Congenital Heart Disease Model Generation for 3D Printing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 12, 2019
Xiaowei Xu, Tianchen Wang, Dewen Zeng, Yiyu Shi, Qianjun Jia, Haiyun Yuan, Meiping Huang, Jian Zhuang

Figure 1 for Accurate Congenital Heart Disease Model Generation for 3D Printing
Figure 2 for Accurate Congenital Heart Disease Model Generation for 3D Printing
Figure 3 for Accurate Congenital Heart Disease Model Generation for 3D Printing
Figure 4 for Accurate Congenital Heart Disease Model Generation for 3D Printing
Viaarxiv icon